Gå direkt till innehållet
Meny

Bolag som bildats före 2019 och ändring av bolagsordning

Innan du anmäler ändring av bolagsordning till handelsregistret:

  1. Kontrollera här anmälningssättet utifrån bolagets situation (se nedan situationerna 1–3).
  2. Läs närmare anvisningar och lämna in en anmälan.

Sit­u­a­tion 1: Bo­laget har redan över­fört sin ak­tiebok till bostads­data­sys­temet och an­mäler än­dring av bo­lag­sor­d­ning

Bostad­sak­tiebo­lag

Anmäl den ändrade bolagsordningen i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi.

E-tjänsten på ytj.fi omfattar lägenheters granskade basuppgifter. De kommer från bostadsdatasystemet. Kontrollera uppgifterna och ändra om det behövs.

Han­del­sreg­istre

PRS registrerar uppgifterna i bolagsordningen i handelsregistret.

När uppgifterna har registrerats, överförs uppgifterna i bolagsordningens lägenhetsbeskrivning automatiskt från handelsregistret till bostadsdatasystemet.

Sit­u­a­tion 2: Bo­laget har ännu inte över­fört sin ak­tiebok till bostads­data­sys­temet och an­mäler den än­drade bo­lag­sor­d­nin­gen

Bostad­sak­tiebo­lag

Anmäl den ändrade bolagsordningen via e-tjänsten på ytj.fi. Välj i tjänsten att du anmäler bolagsordningen i textfältet eller i det nya elektroniska formatet.

Observera att bolagsordningens form (om bolagsordningen ändras till det nya elektroniska formatet) kan ha betydelse vid överföringen av aktieboken. Läs mer om bolagsordningen och överföringen av aktieboken.

Om du anmäler bolagsordningen i det nya elektroniska formatet, omfattar e-tjänsten på ytj.fi lägenheters basuppgifter. Uppgifterna kan vara felaktiga. Kontrollera uppgifterna noggrant och ändra om det behövs.

Kom ihåg att överföra aktieboken till bostadsdatasystemet avgiftsfritt senast den 31 december 2023! Överföringen görs i Lantmäteriverkets e-tjänst.

Han­del­sreg­istret

PRS registrerar uppgifterna i bolagsordningen i handelsregistret.

Obs! Om bolagsordningen har anmälts i textfältet, överförs de registrerade uppgifterna inte till bostadsdatasystemet.

Om bolagsordningen har anmälts i det nya elektroniska formatet, överförs uppgifterna i bolagsordningens lägenhetsbeskrivning automatiskt till bostadsdatasystemet.

Sit­u­a­tion 3: Bo­laget vill än­dra sin bo­lag­sor­d­ning till det nya elek­tro­n­iska for­matet (sakin­ne­hål­let än­dras inte)

Bostad­sak­tiebo­lag

Anmäl bolagsordningen i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi. Välj att du enbart ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet och inte gör ändringar i sakinnehållet. Anmälan är i sådant fall gratis.

Observera att bolagsordningens form (om bolagsordningen ändras till det nya elektroniska formatet) kan ha betydelse vid överföringen av aktieboken. Läs mer om bolagsordningen och överföring av aktieboken.

E-tjänsten på ytj.fi omfattar lägenheters basuppgifter som kan innehålla fel. Kontrollera uppgifterna noggrant och korrigera de felaktiga uppgifterna om det behövs.

Om bolaget ännu inte har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet, kom ihåg att göra överföringen avgiftsfritt senast den 31 december 2023! Överföringen görs i Lantmäteriverkets e-tjänst.

Han­del­sreg­istret

PRS registrerar uppgifterna i bolagsordningen i handelsregistret.

När uppgifterna har registrerats, överförs uppgifterna i bolagsordningens lägenhetsbeskrivning automatiskt från handelsregistret till bostadsdatasystemet.

Utskriftsversion Uppdaterad 08.03.2023