Gå direkt till innehållet
Meny

Bolagsordning och överföring av aktieboken till bostadsdatasystemet

Alla bostadsaktiebolag som bildats före 2019 måste överföra sina aktieböcker till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. Överföringen av aktieboken är gratis, när bolaget gör det senast 31 december 2023.

Obs! Bolag kan överföra till bostadsdatasystemet endast aktieböcker som stämmer överens med den gällande bolagsordningen.

Gör så här

1. Kontrollera om bolagsordningen i handelsregistret är uppdaterad

Bolagets registrerade uppgifter ser du i informationstjänsten Virre. Där kan du ladda ner ett kostnadsfritt elektroniskt handelsregisterutdrag. Via tjänsten kan du också vid behov köpa en bolagsordning (elektroniska organisationsregler) med nätbankskoder eller kreditkort. Gå till företagssökningen i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

2. Vid behov lämna in en anmälan om ändring av bolagsordning

Om bolagsordningen i handelsregistret inte är uppdaterad, lämna in en anmälan om ändring av bolagsordning. Lämna in din anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Läs våra anvisningar om ändring av bolagsordning för bostadsaktiebolag som bildats före 2019.

3. Överför bolagets aktiebok via Lantmäteriverkets tjänst

När bolagsordningen är uppdaterad i handelsregistret, överför bolagets aktiebok via Lantmäteriverkets tjänst. Där kontrollerar du bolagets basuppgifter som har samlats in från olika myndigheter och kompletterar du dem bland annat med ägaruppgifter. Gå till Lantmäteriverkets anvisningar om överföring av aktieboken (osakehuoneistorekisteri.fi). Öppnas i en ny flik

Läs Lantmäteriverkets anvisningar innan du ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet

Observera att bolagsordningens form (om bolagsordningen ändras till det nya elektroniska formatet) kan ha betydelse vid överföringen av aktieboken. På lantmäteriverkets webbsida osakehuoneistorekisteri.fi finns anvisningar för bolag i följande situationer:

  • Ändringar av bolagsordningen i ett så kallat gammalt bostadsaktiebolag vars aktiebok du håller på att överföra till bostadsdatasystemet (punkt 1 i anvisningarna)
  • Ombildning av ett aktiebolag till ett bostadsaktiebolag eller till ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag och överföring av aktieboken (punkt 3 i anvisningarna)

Gå till Lantmäteriverkets anvisningar för bostadsaktiebolag (osakehuoneistorekisteri.fi). Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 14.12.2022