Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag och andelslag riskerar avregistrering: Lämna in bokslut senast 3 juni 2024 för att ditt företag ska undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) avregistrerar eller förordnar i likvidation aktiebolag och andelslag som trots uppmaningar inte har lämnat in sina bokslut.

Aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret – även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ned.

Företag som löper risk för avregistrering

Det första avregistreringsförfarandet 2024 berör nu cirka 2 500 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslut till handelsregistret inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

PRS har gjort en anteckning i företagens handelsregisteruppgifter, där företaget uppmanas att lämna in bokslutshandlingarna till handelsregistret senast 3.6.2024.

Se listan över företagen för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 19 februari 2024 på prh.fi.

Ett handelsregisterutdrag om anteckningen har skickats till företagen till den adress som registrerats i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi eller till en ansvarsperson. Uppmaningen publiceras även i Officiella tidningen.

Lämna in bokslutet till PRS senast 3 juni 2024

Lämna in bokslutet inom utsatt tid om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret. Vi förlänger inte inlämningstiden för bokslutet.

Se anvisningar för att lämna in bokslutet samt en förteckning över de bokslutshandlingar som krävs.

Vi tar ut en behandlingsavgift på 100 euro för ett försenat bokslut.

Avregistrering i juni 2024

Vi avregistrerar företaget ur handelsregistret, om företaget inte lämnar in sitt bokslut senast 3 juni 2024 och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i juni 2024.

Om företaget avregistreras ur handelsregistret, kan företaget söka ändring i beslutet genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Avregistrering ur handelsregistret eller förordnande i likvidation grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §). Läs mer om avregistreringsförfarandet på prh.fi.


För mer information kontakta

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–15.00

Utskriftsversion Uppdaterad 22.02.2024