Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag och andelslag: Lämna in bokslut för att ditt företag ska undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har skickat ett uppmaningsbrev till aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sitt bokslut inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

Aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret – även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ned.

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag ur handelsregistret, om företaget inte lämnar in sitt bokslut och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation.

Kontrollera gratis i informationstjänsten Virre vilka bokslut som har registrerats för ditt företag i handelsregistret. Gå till Sökning av bokslut i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Observera att Skatteförvaltningen vidarebefordrar bokslutshandlingarna till PRS endast om handlingarna har lämnats in tillsammans med skattedeklarationen exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Gör så här om du får ett uppmaningsbrev

Lämna in bokslutet inom den tid som anges i brevet om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret. Vi förlänger inte inlämningstiden för bokslutet.

Se våra anvisningar och en förteckning över de bokslutshandlingar som krävs.

Vi tar ut en behandlingsavgift på 100 euro för ett försenat bokslut.

Avregistrering ur handelsregistret eller förordnande i likvidation grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §). Läs mer om avregistreringsförfarandet på prh.fi.


Ytterligare information

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–15.00

Utskriftsversion Uppdaterad 19.04.2024