Gå direkt till innehållet
Meny

Stiftelser: Lämna in årsrapport till PRS inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång

Om stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår, lämna in årsrapporten för 2023 till Patent- och registerstyrelsen (PRS) senast 30 juni 2024.

Vi tar inte emot bokslut som du lämnar in till Skatteförvaltningen, utan årsrapporten ska separat lämnas in till stiftelseregistret. Vi kan inte förlänga tidsfristen för att lämna in den lagstadgade årsrapporten för registrering.

Årsrapporten är offentlig med undantag av specifikationerna till balansräkningen.

Om stiftelsen är moderstiftelse i en koncern, observera skyldigheten att upprätta ett koncernbokslut. År 2024 fäster PRS särskild uppmärksamhet vid att stiftelser har följt skyldigheten att upprätta koncernbokslut under räkenskapsperioden 2023.

Du kan lämna in årsrapporten via e-post eller per post.

Läs våra anvisningar om årsrapportens innehåll och inlämning till PRS på prh.fi.

Behandlingsavgift för årsrapport som lämnas in för sent

Vi tar ut en behandlingsavgift på 85 euro om årsrapporten lämnas in för sent.

Vi skickar fakturan efter att årsrapporten har registrerats.

Avgifter för årsrapport och tillsyn

Vi tar årligen ut en tillsynsavgift av alla i registret antecknade stiftelser. Tillsynsavgiften faktureras i september-oktober.

Vi skickar en nätfaktura till stiftelser som har en gällande adress för nätfakturor. Om stiftelsen inte har någon adress för nätfakturor, skickar vi fakturan per post till stiftelsens adress som finns antecknad i stiftelseregistret. Kontrollera stiftelsens adress i företags- och organisationssökningen på ytj.fi och ändra den vid behov.Öppnas i en ny flik

Vår tillsyn över stiftelser grundar sig på årsrapporterna. Läs mer om stiftelsetillsynens avgöranden på prh.fi.

Revisorns på varandra följande mandattider har begränsats

Vi vill påminna att när stiftelsen väljer revisor kan mandattiderna för revisorn uppgå till högst sju år i följd enligt 4 kap. 5 § 2 mom. i stiftelselagen.

För mer information kontakta
Stiftelsetillsyn
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5959, mån–fre kl. 9–15
E-post: valvonta@prh.fi

Utskriftsversion Uppdaterad 27.02.2024