Gå direkt till innehållet
Meny

Likvidation av bostadsaktiebolag

Bostadsaktiebolag löses upp genom likvidationsförfarande.

Syftet med förfarandet är att

  • utreda bolagets ekonomiska ställning
  • realisera en behövlig mängd egendom
  • betala bolagets skulder och
  • betala överskott till aktieägare eller andra enligt vad som regleras i bolagsordningen.

Likvidationsförfarandet tar minst fem månader.

Förfarandet omfattar tre steg:

    1. Registrering av likvidation och likvidator
    2. Ansökan om offentlig stämning på borgenärer
    3. Anmälan om bostadsaktiebolagets upplösning och slutredovisning


Läs mer om andra specialsituationer kring likvidation.

Utskriftsversion Uppdaterad 15.07.2019