Gå direkt till innehållet
Meny

Upplösning dvs. avveckling av öppet bolag och kommanditbolag

Enhälliga bolagsmän kan fatta beslut om upplösning av ett bolag utan särskilt likvidationsförfarande.

Hur anmäler jag upplösning?

När bolaget har upplösts, fyll i blankett Y5 och lämna in anmälan till handelsregistret.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut blankett Y5 (pdf, 0.3 MB).

Anmälan är gratis.

Vem undertecknar anmälan?

Minst en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller en person som denne har befullmäktigat ska underteckna anmälan. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om anmälan undertecknas med stöd av fullmakt, ska fullmakten bifogas. Om samtliga bolagsmän (även de tysta) undertecknar blanketten behövs inga bilagor.

I det fall att samtliga bolagsmän eller en person som de har befullmäktigat inte har undertecknat anmälan om upplösning, ska en annan redogörelse för upplösningen av bolaget bifogas till anmälan.

Redogörelsen kan vara till exempel:

  • ett intyg undertecknat av en bolagsman, vars underteckning saknas på blanketten, om att bolaget har upplösts eller
  • ett avtal om upplösning av bolaget undertecknat av samtliga bolagsmän.

Företagsinteckningar

Om bolaget har företagsinteckningar ska de dödas eller ett annat företag ska åta sig att svara för dem innan upplösningen av bolaget kan antecknas i registret.

Egna anvisningar om upplösning av sällsynta fall gällande likvidation finns i 27 § i företagsinteckningslagen. Öppnas i en ny flik

Upplösning genom likvidationsförfarande

Öppna bolag och kommanditbolag kan upplösas också genom likvidationsförfarande. Läs mer om handelsregisterförfarandet som berör likvidation.

Konkurs

Läs mer om konkurs ur handelsregistrets synvinkel.

Firmaskydd

När vi har registrerat anmälan om upplösning av bolag, avförs bolagets uppgifter ur handelsregistret och registreringsskyddet för firmanamnet upphör.

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023