Öppet bolag och kommanditbolag

Etableringsanmälan

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska alltid göra en etableringsanmälan till handelsregistret. Så här lämnar du in en etableringsanmälan.

Vilka ändringar ska anmälas?

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret, om en i handelsregistret antecknad omständighet ändras. Anmälan ska även göras om det inte i registret finns någon anteckning om t.ex. verkställande direktören och en sådan har valts. Ändringar i bolagsavtal ska alltid anmälas även om någon registeranteckning inte görs angående ändringens sakinnehåll (t.ex. villkoret för vinstutdelning i ett personbolag ändras). Hur ändringsanmälan görs

Nedläggningsanmälan

En nedläggningsanmälan ska lämnas in till handelsregistret när bolaget upplöses. Avbrott i näringsverksamheten anmäls till skattemyndigheterna. Hur nedläggningsanmälan görs

Allmän anvisning om hur en anmälan görs

Varifrån får jag blanketten för att göra en anmälan? Var kan jag lämna in min anmälan eller vart sänder jag den? Hur betalar jag behandlingsavgiften? Bland annat dessa frågor får du svar på i den allmänna anvisningen om hur man gör en anmälan.

Hjälp med att starta företag

Vilken bolagsform ska jag välja, hur testar jag min affärsidé, hur ska jag ordna finansieringen, försäkringarna och bokföringen? Internetportalen FöretagsFinland, som koordineras av arbets- och näringsministeriet, ger dig mångsidig information då du ska starta eget eller köpa ett företag eller dess affärsverksamhet. Tjänsten innehåller ett utmärkt informationspaket Start av företagsverksamhet som steg för steg leder dig genom starten som företagare.

Ytterligare information: Företagsfinland

FöretagsFinland-telefontjänst för nya företagare
0295 020 501 (msa/lna)
Mer information om telefontjänsten på FöretagsFinlands webbplats.

Omgående e-postbekräftelse på anmälan som lämnats in till handelsregistret

Anmäl ditt företags e-postadress på ytj.fi. Då får du alltid ett automatiskt e-postmeddelande efter att handelsregistret har mottagit en anmälan från ditt företag. Läs mer on den automatiserade tjänsten.

Företags e-postadresser är officiell information och de visas i företagssökningen på ytj.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.05.2017