Öppet bolag och kommanditbolag

Etableringsanmälan

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska alltid göra en etableringsanmälan till handelsregistret. Så här lämnar du in en etableringsanmälan.

Vilka ändringar ska anmälas?

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret, om en i handelsregistret antecknad omständighet ändras. Anmälan ska även göras om det inte i registret finns någon anteckning om t.ex. verkställande direktören och en sådan har valts. Ändringar i bolagsavtal ska alltid anmälas även om någon registeranteckning inte görs angående ändringens sakinnehåll (t.ex. villkoret för vinstutdelning i ett personbolag ändras). Hur ändringsanmälan görs

Nedläggningsanmälan

En nedläggningsanmälan ska lämnas in till handelsregistret när bolaget upplöses. Avbrott i näringsverksamheten anmäls till skattemyndigheterna. Hur nedläggningsanmälan görs

Allmän anvisning om hur en anmälan görs

Varifrån får jag blanketten för att göra en anmälan? Var kan jag lämna in min anmälan eller vart sänder jag den? Hur betalar jag behandlingsavgiften? Bland annat dessa frågor får du svar på i den allmänna anvisningen om hur man gör en anmälan.

Var får jag hjälp när jag vill starta ett företag?

Regionala nyföretagarcentraler och tjänsten "För företag eller samfund" på webbplatsen Suomi.fi hjälper dig när du vill starta ett företag eller utveckla din företagsverksamhet.

Gå till Nyföretagarcentralernas webbplats.

Gå till webbplatsen Suomi.fi.

På vår webbplats hittar du information om registrerade företagsnamn och gällande immaterialrätter såsom varumärken, patent, nyttighetsmodeller och mönsterskydd.

Se våra anvisningar för företagsnamn.

Läs mer om patent.

Läs mer om nyttighetsmodeller.

Läs mer om varumärke.

Läs mer om mönsterrätter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.01.2018