Gå direkt till innehållet
Valikko

Öppet bolag och kommanditbolag: etableringsanmälan

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska alltid lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret.

När ska jag lämna in anmälan?

Anmäl bolaget till handelsregistret inom tre månader från det att bolagsavtalet undertecknades. Om anmälan blir försenad, förfaller bolagsbildningen och inget bolag bildas.

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag har bildats före 2016, men är inte registrerat i handelsregistret, ska du lämna in en etableringsanmälan inom två år från början av 2016. I annat fall upplöses bolaget.

Likaså upplöses ett öppet bolag eller ett kommanditbolag om PRS vägrar registrering efter utgången av ovannämnda tidsfrist.

Vad ska jag göra före etableringsanmälan?

Satsa på valet av företagsnamn. Det lönar sig att i förväg studera namn i vår namntjänst för företag. Gå till Namntjänsten för företag.Öppnas i en ny flik

Det är också viktigt att fastställa företagets verksamhetsområde.

Om du inte bor i Finland, ta reda på om du behöver PRS tillstånd för personer fast bosatta utanför EES.

Vad kostar anmälan?

Etableringsanmälan kostar 240 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur anmäler jag?

Du kan välja mellan två alternativa anmälningssätt: använd antingen vårt färdiga etableringspaket eller följande blanketter: Y2 och personuppgiftsblanketten.

Obs! Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Färdigt etableringspaket

Du kan starta ett öppet bolag eller ett kommanditbolag med hjälp av vårt färdiga etableringspaket. Paketet innehåller alla dokumentmallar, anmälningsblanketter och anvisningar som behövs för att starta ett bolag. Därtill innefattar paketet ett bolagsavtal i standardformat.

Ladda ner etableringspaketet från PRS och Skatteförvaltningens gemensamma webbplats på ytj.fi.:

Etableringspaket för öppna bolagÖppnas i en ny flik

Etableringspaket för kommanditbolag Öppnas i en ny flik

Y2-blankett och personuppgiftsblankett

Om du redan har utarbetat bolagsavtalet eller om etableringspaketet inte annars motsvarar dina behov, lämna in din anmälan på följande blanketter: Y2 och personuppgiftsblankett.

  Öppna: Blankett Y2 och personuppgiftsblankett Öppnas i en ny flik

  Vem undertecknar anmälan?

  För öppna bolag undertecknar någon av bolagsmännen Y2-blanketten, för kommanditbolag någon av de ansvariga bolagsmännen. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

  En bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag kan befullmäktiga någon annan att underteckna Y2-blanketten. Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

  Vilka bilagor behövs?

  Bifoga till din anmälan bolagsavtalet i original.

  Redogörelse för val av eventuell verkställande direktör eller prokurist.

  Ansvariga bolagsmännen kan komma överens om att en av dem eller någon utomstående fungerar som bolagets verkställande direktör. Även en eventuell prokura ges av samtliga ansvariga bolagsmän tillsammans.

  I regel behövs inga andra bilagor. Någon annan bilaga kunde vara till exempel en kopia av ett näringstillstånd. Se också tillstånd för utlänningar.

  Obs! Bifoga inte till din anmälan (t.ex. bolagsavtal) handlingar med personbeteckningar eller hemadresser.

  Utskriftsversion Uppdaterad 22.08.2022