Gå direkt till innehållet
Meny

Ändring av uppgifter om öppet bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om det sker ändringar i deras registrerade uppgifter.

Varför måste ändringar anmälas?

Handelsregisteruppgifter används ofta för att kontrollera bolagens företrädare och bakgrundsinformation. Genom anmälan försäkrar sig bolaget om att handelsregisteruppgifterna motsvarar bolagets faktiska situation.

Försummelse av anmälningsskyldigheten kan leda till bötesstraff.

Kontrollera ditt företags gällande handelsregisteruppgifter i informationstjänsten Virre. Där ser du genast vilka uppgifter du behöver ändra eller tillägga. Gå till Virre.Öppnas i en ny flik

Vilka ändringar ska anmälas?

  Läs våra anvisningar om hur du anmäler följande:

  Gemensamma anvisningar finns för flera företagsformer för att anmäla följande ändringar:

  Omedelbar e-postbekräftelse på inlämnad ändringsanmälan

  Om ditt bolags e-postadress finns antecknad i handelsregistret, får du ett automatiskt e-postmeddelande när din ändringsanmälan har kommit in till handelsregistret.

  Hur lämnar jag in ändringsanmälan?

  Lämna in din anmälan på nätet i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

  Närmare anvisningar finns på de anmälningsspecifika sidorna.
  Gå till ytj.fi för att lämna in e-anmälan.Öppnas i en ny flik

  Utskriftsversion Uppdaterad 12.09.2018