Gå direkt till innehållet
Meny

Upphörande av uppdrag och anmälan om egen avgång i olika företagsformer

De företag och sammanslutningar som är införda i handelsregistret måste anmäla alla ändringar i sina handelsregisteruppgifter.

Om ett företag försummar att anmäla ändringar, kan det hända att föråldrade uppgifter om registrerade personer blir kvar i handelsregistret. Då ligger det i personens eget intresse att själv anmäla sin avgång eller upphörandet av sitt uppdrag.

Anmälan är särskilt viktig om det är fråga om avgång från öppet bolag eller kommanditbolag. Annars kan bolagsmannens ansvar för bolagets skulder och andra förpliktelser fortsätta tills avgången antecknas i handelsregistret och kungörs.

Själva avgången eller upphörandet av uppdraget sker inte genom anmälan till handelsregistret, utan genom att följa de lagbestämmelser som gäller uppdraget eller ställningen i fråga.

Här nedan finns information om följande:

När anmäler jag?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Vad kostar det?

Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag är gratis.

Vem undertecknar?

Anmälan ska undertecknas av den person som avgått eller av en person som han eller hon har befullmäktigat.

Om flera personers avgång eller upphörande av uppdrag anmäls på samma pappersblankett, ska var och en som avgått eller den som han eller hon har befullmäktigat underteckna blanketten.

Om en befullmäktigad person undertecknar pappersanmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Hur anmäler jag?

Du kan lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi om företaget eller sammanslutningen är ett av följande:

 • aktiebolag och publikt aktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • ömsesidigt fastighetsaktiebolag
 • enskild näringsidkare (företagare med firma)
 • öppet bolag
 • kommanditbolag
 • andelslag
 • andelsbank och sparbank
 • försäkringsaktiebolag och publikt försäkringsaktiebolag
 • ömsesidigt försäkringsbolag och publikt ömsesidigt försäkringsbolag.

Om upphörande av uppdrag gäller företag vars företagsform inte anges i listan ovan kan du inte anmäla via e-tjänsten på ytj.fi. Lämna in din anmälan på pappersblanketter.

Observera: Du kan lämna in din anmälan om upphörande av uppdrag eller egen avgång elektroniskt på vår webblankett när anmälan gäller

 • filial
 • förvaltningsråd.

Läs mer: Upphörande av uppdrag i filial och förvaltningsråd.

Hur lämnar jag in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Observera, att anmälan om upphörande av uppdraget ei filial eller i förvaltningsråd inte kan anmälas i e-tjänsten. Läs mer: Upphörande av uppdrag i filial och förvaltningsråd.

För att logga in i e-tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Ange de begärda uppgifterna.
I tjänsten fyll i dina kontaktuppgifter på sidan "Lämnare av tilläggsuppgifter". Då skickar vi dig ett handelsregisterutdrag om registreringen. Annars skickar vi registerutdraget till företagets adress.

Gå till ytj.fi för att lämna in din anmälan.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in anmälan på pappersblanketter?

Det finns olika anmälningsblanketter för olika företagsformer. Läs först ifyllningsanvisningarna. Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Aktiebolag, andelslag, stiftelse eller annan sammanslutning (blankett Y4): Anvisningar om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fiÖppnas i en ny flik
Öppna: Blankett Y4 (pdf, 0.3 MB).

Enskild näringsidkare (företagare med firma, blankett Y6):
Anvisningar om hur du fyller i blankett Y6 på ytj.fiÖppnas i en ny flik
Öppna: Blankett Y6. (pdf, 0.3 MB)

Öppet bolag eller kommanditbolag (blankett Y5):
Anvisningar om hur du fyller i blankett Y5 på ytj.fiÖppnas i en ny flik
Öppna: Blankett Y5 (pdf, 0.3 MB).

Ange upphörande av uppdrag på sida 2 av Y-blanketten, i fältet "Tilläggsuppgifter till PRS".

Fyll i dina kontaktuppgifter i blankettens fält "Person och företag som kan lämna tilläggsuppgifter om denna anmälan". Då skickar vi dig ett handelsregisterutdrag om registreringen. Om du inte fyller i fältet, skickar vi registerutdraget till företagets adress.

Sänd blanketterna per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Upphörande av uppdrag i filial och förvaltningsråd

Lämna in din anmälan antingen på webb- eller pappersblankett. Observera, att du inte kan lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en anmälningsblankett. Se länkar till blanketterna och närmare anvisningar ovan på punkten "Hur lämnar jag in anmälan på pappersblanketter".

Om du lämnar in din anmälan på vår webblankett, logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj antingen aktiebolagets förvaltningsråd eller filialens personändringar. Lägg till blanketten som pdf-fil. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din anmälan om upphörande av uppdraget eller egen avgång elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

 1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
 2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
 3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".

När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder. När du har loggat in, välj antingen aktiebolagets eller filialens ändringsanmälan. Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketten (se ovan våra anvisningar för pappersblanketter) som pdf-fil. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Anmälan om egen avgång och upphörande av uppdrag som du lämnar in via e-tjänsten på ytj.fi kan registreras automatiskt. Läs mer om automatisk registrering.

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 12.04.2024