Gå direkt till innehållet
Meny

Bifirma

Näringsidkare, företag och sammanslutningar som finns registrerade i handelsregistret kan anmäla en bifirma för registrering.

Under bifirma kan näringsidkaren bedriva en del av sin verksamhet. Ensamrätt till bifirma kan grunda sig på antingen registrering eller inarbetning, som det bestäms om i firmalagen.

Obs! Kom ihåg att ange bifirmorna också i e-anmälan eller på anmälningsblanketten även om du bifogar en handling, till exempel ett styrelsemötesbeslut, som gäller bifirma.

Anmäl bifirmor till handelsregistret med etableringsanmälan eller ändringsanmälan.

En registrerad bifirma kan inte ändras. Den kan dock strykas från företagets gällande registeruppgifter och företaget kan registrera en ny bifirma.

Vilka regler gäller för registrering?

När vi avgör om en bifirma kan registreras tillämpar vi huvudsakligen samma regler som gäller för registrering av egentliga firmor.

En bifirma

  • ska tydligt skilja sig från de firmor som redan finns i registret
  • får inte vara förväxlingsbar med andra firmor eller varumärken
  • ska vara särskiljande.

Obs! En bifirma får inte innehålla ett kännetecken för företagsformen.

Läs mer i våra namnanvisningar.

Hur formulerar jag bifirmans verksamhetsområde?

Företaget kan bedriva en del av sin verksamhet under bifirma.

När du anmäler en bifirma till handelsregistret ska du ange vilken del av verksamheten som bedrivs under bifirman. Den verksamhet som bedrivs under bifirman får inte täcka företagets hela verksamhetsområde, utan verksamheten kan utgöra bara en del av verksamhetsområdet.

Exempel: Ramux Ab:s verksamhetsområde omfattar byggnadsverksamhet, försäljning av teknokemiska produkter och biluthyrning. Under bifirman "Torstens Tvättmedelsaffär" bedriver företaget den del av verksamheten som avser försäljning av teknokemiska produkter, och under bifirman "Bosses Bil" bedrivs uthyrning av bilar.

Om företagets verksamhetsområde omfattar bara en slags verksamhet, till exempel restaurangverksamhet, kan bifirmans verksamhetsområde definieras genom geografisk begränsning för att det ska vara mer inskränkt än företagets egentliga verksamhetsområde.

Exempel: "Stjärnsko Ab" bedriver skoförsäljning. Under bifirman "Esbo Stjärnsko" bedriver företaget den del av verksamheten som avser skoförsäljning i Esbo, och under bifirman "Hangö Stjärnsko" bedriver företaget skoförsäljning i Hangö.

Vem kan besluta om bifirma?

En enskild näringsidkare beslutar själv om registrering av bifirma.

I öppna bolag och kommanditbolag är det de ansvariga bolagsmännen som fattar beslut om bifirma. Bifirman behöver inte anges i bolagsavtalet.

I aktiebolag, andelslag och ideella föreningar är det styrelsen som fattar beslut om bifirma. Bifirman behöver alltså inte skrivas in i bolagsordningen eller stadgarna. Av beslutet ska framgå vilken del av verksamheten som ska drivas under bifirman. Verksamheten måste ingå i näringsidkarens, företagets eller sammanslutningens verksamhetsområde.

Hur anmäler jag bifirma till handelsregistret?

Du kan lämna in din ändringsanmälan om bifirma i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett.

För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Behandlingsavgiften för anmälan är 60 euro per bifirma.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Om du anmäler på pappersblankett är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med e-anmälan. Pappersanmälan kostar 115 euro per bifirma. Se våra beräknade handläggningstider.

Pappersblanketterna hittar du på webbplatsen ytj.fi.Öppnas i en ny flik Välj blanketten enligt företagsformen.

Vem kan besluta avregistrera bifirma?

Beslutet att avregistrera en bifirma fattas av samma person eller organ som beslutade registrera den. Till exempel i ett aktiebolag är det styrelsen som fattar beslut om avregistrering av bifirma, om inte bifirman ingår i bolagsordningen.

Hur anmäler jag beslutet att avregistrera bifirma?

Lämna in en ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett.

För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Behandlingsavgiften för e-anmälan är 40 euro. Avgiften täcker strykning av flera bifirmor. Gå till e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Behandlingsavgiften för pappersanmälan är 95 euro. Avgiften täcker strykning av flera bifirmor.

Pappersblanketterna hittar du på webbplatsen ytj.fi.Öppnas i en ny flik Välj blanketten enligt företagsformen.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.11.2020