Gå direkt till innehållet
Meny

Bifirma

‍Ditt företag kan bedriva en del av sin verksamhet under en bifirma. Läs våra allmänna anvisningar för registrering av bifirma under Registrering av bifirma.

Nedan finns fördjupade anvisningar om

Hur formulerar jag bifirmans verksamhetsområde?

Ditt företag kan bedriva en del av sin verksamhet under en bifirma.

När du anmäler en bifirma till handelsregistret ska du ange vilken del av verksamheten som bedrivs under bifirman. Den verksamhet som bedrivs under bifirman får inte täcka företagets hela verksamhetsområde utan utgöra bara en del av det.

Exempel: Ramux Ab:s verksamhetsområde omfattar byggnadsverksamhet, försäljning av teknokemiska produkter och biluthyrning. Under bifirman ”Torstens Tvättmedelsaffär” bedriver företaget den del av verksamheten som avser försäljning av teknokemiska produkter, och under bifirman ”Bosses Bil” bedrivs uthyrning av bilar.

Om företagets verksamhetsområde har formulerats så att den består av ett slags verksamhet (till exempel restaurangverksamhet), måste bifirmans verksamhetsområde begränsas till exempel geografiskt för att det ska vara mera begränsat än företagets egentliga verksamhetsområde.

Exempel: "Stjärnsko Ab” bedriver skoförsäljning. Under bifirman ”Esbo Stjärnsko” bedriver företaget den del av verksamheten som avser skoförsäljning i Esbo, och under bifirman "Hangö Stjärnsko" bedriver företaget skoförsäljning i Hangö.

Vem beslutar om att registrera bifirma?

En enskild näringsidkare beslutar själv om registrering av bifirma.

I öppna bolag och kommanditbolag är det de ansvariga bolagsmännen som fattar beslut om bifirma. Bifirman behöver inte anges i bolagsavtalet.

I aktiebolag, andelslag och ideella föreningar är det styrelsen som fattar beslut om bifirma. Bifirman behöver alltså inte skrivas in i bolagsordningen eller stadgarna. Av beslutet ska framgå vilken del av verksamheten som ska drivas under bifirman. Verksamheten måste ingå i näringsidkarens, företagets eller sammanslutningens verksamhetsområde.

Vem beslutar om att avregistrera bifirma?

Samma organ som fattade beslutet om registrering av bifirman fattar beslutet om att avregistrera bifirman. Till exempel i ett aktiebolag är det styrelsen som fattar beslutet om avregistrering av bifirma, om bifirman inte ingår i bolagsordningen.

Hur anmäler jag beslutet att avregistrera bifirma?

För att lämna in anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Behandlingsavgiften är 50 euro. Avgiften täcker strykning av flera bifirmor på en gång. Gå till e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Behandlingsavgiften för pappersanmälan är 50 euro. Avgiften täcker strykning av flera bifirmor på en gång. Du hittar pappersblanketterna på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 30.05.2024