Avbrott i verksamheten

Ett avbrott i näringsverksamheten för en obestämd eller bestämd tid antecknas inte i handelsregistret. Du ska emellertid anmäla avbrottet till Skatteförvaltningen genom att lämna in en ändringsanmälan. Uppgift om avbrottet antecknas i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Om företaget återupptar verksamheten senare, anmäl det omedelbart till Skatteförvaltningen med en ändringsanmälan.

Använd en pappersblankett för att lämna in ändringsanmälan till Skatteförvaltningen. Anmälan är avgiftsfri. Ladda ned blanketter för ändringsanmälan enligt företagsform.

Bestämmelser om att anmäla ett avbrott i verksamheten finns i 12 § i företags- och organisationsdatalagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Icke-verksamma aktiebolag och andelslag ska ändå lämna in sina bokslut

Trots ett avbrott i verksamheten ska till exempel aktiebolag och andelslag lämna in sina bokslut till handelsregistret. Läs mer om att anmäla bokslut till handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.09.2018