Avbrott i verksamheten

Ett avbrott i näringsverksamheten för en obestämd eller bestämd tid antecknas inte i handelsregistret, men du måste anmäla avbrottet till Skatteförvaltningen genom att lämna in en ändringsanmälan. Uppgift om avbrottet antecknas i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Om företaget återupptar verksamheten senare, anmäl det omedelbart till Skatteförvaltningen med en ändringsanmälan.

Använd en pappersblankett för att anmäla avbrott i verksamheten till Skatteförvaltningen. Anmälan är gratis. Ladda ner blanketter för ändringsanmälan enligt företagsform.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Bestämmelser om att anmäla ett avbrott i verksamheten finns i 12 § i företags- och organisationsdatalagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Icke-verksamma aktiebolag och andelslag måste lämna in sina bokslut

Trots ett avbrott i verksamheten måste till exempel aktiebolag och andelslag lämna in sina bokslut till handelsregistret. Läs mer om att lämna in bokslut till handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.01.2022