Gå direkt till innehållet
Meny

Öppet bolag eller kommanditbolag: ändring av bolagsavtal

Kontrollera bolagets gällande handelsregisteruppgifter och innehållet i bolagsavtalet innan du lämnar in en ändringsanmälan för att genast se, vilka uppgifter som ska ändras eller läggas till.

I ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ska bolagsavtalet ändras om du vill ändra t.ex. följande:

Läs mer om bolagsavtal.

Personer som är fast bosatta utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka som bolagsman i ett öppet bolag eller som ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag. Läs anvisningarna för hur du kan söka tillstånd för en person som är fast bosatt utanför EES.

Vem anmäler?

För öppna bolag undertecknar någon av bolagsmännen anmälan, för kommanditbolag någon av de ansvariga bolagsmännen. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag kan befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan på nätet. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Om ett dödsbo blir bolagsman är det inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Läs våra anvisningar för dödsbo och företagsverksamhet.

Om ett dödsbo avstår från sin bolagsandel i ett öppet bolag eller kommanditbolag utan att bli bolagsman, läs våra anvisningar för dödsbo och företagsverksamhet.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål. Läs mer (nedan på sidan) i anvisningarna om övergångsbestämmelserna för den lag som trädde i kraft 2016.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan på nätet i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Anmäl det ändrade bolagsavtalet i sin helhet i e-tjänsten på ytj.fi.

Uppdatera i textfältet det ändrade bolagsavtalet som du anmäler till handelsregistret.

Observera att bolagsavtalet sparas i handelsregistret i den form som det visas i textfältet.

Bilagor till anmälan

Bifoga följande handlingar till din ansökan:

  • Avtalet om ändring av bolagsavtal i original. Bolagsavtalet och avtalen om dess ändring undertecknas av alla bolagsmän (även de tysta). Ibland har det i det gällande bolagsavtalet avtalats om ett förenklat förfarande för att ändra bolagsavtalet. Läs mer i anvisningarna om ändring av bolagsavtal.
  • Eventuell annan nödvändig redogörelse för de ändringar som skett. Annan redogörelse kan vara t.ex. ett köpebrev om överlåtelse av bolagsandel, om överlåtaren inte har undertecknat ett ändringsavtal om bolagsavtalet.

Spara de undertecknade och skannade bilagorna i förväg på din dator, varifrån du kan lägga till dem till din anmälan.

Obs. Bifoga inga handlingar med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Vad kostar e-anmälan?

Ändring av bolagsavtal kostar 140 euro.

Om du därtill anmäler något av följande, tas en ytterligare avgift ut:

  • Ändringsanmälan av firma kostar 70 euro.
  • Ändringsanmälan av parallellfirma kostar 70 euro.
  • Anmälan om bifirma kostar 70 euro per bifirma.
  • Anmälan om prokurister kostar 50 euro.
  • Anmälan om verkställande direktör kostar 50 euro.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att du har undertecknat anmälan. Se handelsregistrets prislista.

Gå till ytj.fi för att lämna in en e-anmälan.Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in din anmälan på papper, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna om pappersanmälan.

Övergångsbestämmelser för lagen som trädde i kraft 2016

Från och med början av 2016 får ett beslut om ändring av bolagsavtal inte verkställas förrän det har registrerats. Bestämmelsen tillämpas på ett beslut om ändring av bolagsavtal som ett registrerat bolag har fattat före 2016 efter det att fem år har förflutit från början av 2016.

Ändringar av bolagsavtal har också tidigare anmälts till handelsregistret utan dröjsmål. Om ett registrerat bolag före början av 2016 har fattat ett beslut att ändra bolagsavtalet, men ändringen anmäls inte till registret före 2021, förfaller ändringen.

Om ändring av bolagsavtal inte anmäls för registrering utan dröjsmål, fastän en bolagsman har yrkat detta inom föreskriven tid, har den bolagsman som framställt yrkandet rätt att yrka upplösning av bolaget och ansöka om förordnande av likvidator inom fem år från början av 2016.

I lagen om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag (1444/2015) föreskrivs om överlåtelsenormen. Läs mer i Statens författningsdatabas Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024