Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringsanmälan när dödsbo blir bolagsman i öppet bolag eller kommanditbolag

Om ett oskiftat dödsbo blir bolagsman, lämna in en anmälan om ändring av bolagsavtalet till handelsregistret på pappersblankett Y5. Det är inte möjligt att lämna in anmälan för ett dödsbo i e-tjänsten på ytj.fi.

I den här anvisningen anges särskilda omständigheter angående dödsboet. I slutet av sidan finns en länk till anvisningarna om hur du ändrar bolagsavtalet på pappersblankett.

Hur lämnar jag in anmälan?

Anmäl namnen på delägarna i dödsboet på blankett Y5.

Skriv inga personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter på blanketten.

Redogörelse för dödsbo

Bifoga en redogörelse för bolagsmannens dödsbo till anmälan. Redogörelsen kan vara till exempel ett utdrag ur en sida i bouppteckningen styrkt av en person varav delägarna i dödsboet framgår. Bifoga inte hela bouppteckningen till anmälan.

Se till att redogörelsen inte innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter.

Vem undertecknar bolagsavtalet?

Om ett oskiftat dödsbo blir bolagsman, ska avtalet om ändring av bolagsavtalet undertecknas av både samtliga bolagsmän och samtliga ägare i dödsboet.

Om någon av delägarna i bolagsmannens dödsbo är minderårig, ska även den minderåriges intressebevakare underteckna avtalet om ändring av bolagsavtalet.

Om intressebevakaren själv är bolagsman eller delägare i dödsboet, ska en ställföreträdare för intressebevakaren underteckna avtalet på den minderåriges vägnar.

Om en ställföreträdare för intressebevakaren har förordnats för en delägare i dödsboet, bifoga till anmälan en redogörelse för förordnandet och en redogörelse som bevisar att ställföreträdaren har fått tillstånd från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som verkar som förmyndarmyndighet, att idka näring för den minderåriges räkning. Redogörelsen kan vara till exempel ett utdrag ur tillståndet styrkt av en person. Se till att utdraget inte innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter.

Läs våra anvisningar om hur du ändrar bolagsavtalet på pappersblankett.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.06.2020