Gå direkt till innehållet
Meny

Ytterligare information om bolagsavtal

I bolagsavtal för öppna bolag och kommanditbolag råder en omfattande avtalsfrihet. I praktiken förutsätter registrering i handelsregistret att bolagsavtalet innefattar följande:

  • bolagets namn (firma)
  • bolagets hemort i Finland (den kommun, varifrån verksamheten leds)
  • bolagets verksamhetsområde (typ av verksamhet)
  • bolagsmännen.

Bolagsavtal för kommanditbolag ska dessutom innefatta följande:

  • vilka bolagsmän är ansvariga och vilka är tysta bolagsmän
  • beloppet för en tyst bolagsmans insats i euro.

I ett bolagsavtal kan du utöver de uppräknade ärendena avtala om andra ärenden. Sådana är bland annat företrädande av bolaget, vinstutdelning, överlåtelse av bolagsandel, avgång från bolaget, uppsägning av bolagsavtalet, upplösning av bolaget, en bolagsmans död osv.

I lagen om öppna bolag och kommanditbolag finns subsidiära bestämmelser gällande flera av de i föregående kapitel nämnda ärenden. De tillämpas om inte bolagsmännen har kommit överens om annat.

Vem undertecknar bolagsavtalet?

Bolagsavtalet dateras och undertecknas av alla bolagsmän (även de tysta). Ibland har det i det gällande bolagsavtalet avtalats om ett förenklat förfarande för att ändra bolagsavtalet.

Exempel på avtal om ändring av bolagsavtal

Exemplet gäller ett fall i vilket en bolagsman avgår från bolaget.

Ändring av bolagsavtalet

Med detta avtal avgår den tysta bolagsmannen Knut Konrad Konkurs från bolaget. Samtidigt ändrar vi undertecknade samtliga kvarstående bolagsmän i Närpes Siklöja Kb punkt 4 i det 31 december 1995 undertecknade bolagsavtalet att lyda som följer:

4. Bolagets bolagsmän är
Patrick Patent, ansvarig bolagsman
Reinhold Register, ansvarig bolagsman och
Sten Styrelse, tyst bolagsman, insats 1 500 euro.

Torneå, 1 december 2020

Patrick Patent
ansvarig bolagsman

Reinhold Register
ansvarig bolagsman

Sten Styrelse
tyst bolagsman

Knut Konrad Konkurs

Utskriftsversion Uppdaterad 29.11.2022