Gå direkt till innehållet
Valikko

Sammanfattning av den nya handelsregisterlagen

Den nya handelsregisterlagen träder i kraft den 1 juni 2023.

Lagen kommer delvis att tillämpas först från 2025 och 2026.

Från och med 2026 måste alla företag (förutom föreningar, stiftelser och enskilda näringsidkare, det vill säga företagare med firma) lämna in etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar, bokslut och övriga uppgifter till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi.

Nytt för enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare (företagare med firma) behöver inte längre registrera sig hos handelsregistret men kan göra det vid behov.

Registrering hos handelsregistret behövs när

  • ett firmanamn (företagsnamn) används i företagsverksamheten
  • bokslut lämnas in för registrering med stöd av bokföringslagen
  • näringsidkaren inte är stadigvarande bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Ändringarna i den nya handelsregisterlagen påverkar inte enskilda näringsidkares skyldighet att anmäla sig till Skatteförvaltningens register.

Förseningsavgift för bokslut baserar sig på förseningens längd

Om aktiebolag, andelslag, europabolag eller europaandelslag inte lämnar in sitt bokslut till handelsregistret inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång påför Patent- och registerstyrelsen (PRS) en förseningsavgift.

Avgiften är 150–600 euro beroende på förseningens längd. För publika aktiebolag och europabolag fördubblas avgiften. Avgiften fördubblas om inget bokslut lämnas in för två eller flera räkenskapsperioder i rad.

PRS kommer att påföra en förseningsavgift från början av 2025. Då gäller avgiften den räkenskapsperiod som går ut i december 2024 eller senare.

Årlig granskning av handelsregisteruppgifter samt försummelseavgift

Aktiebolag och andelslag måste årligen granska att deras uppgifter i handelsregistret är tidsenliga.
Skyldigheten att granska uppgifterna gäller även europabolag, europaandelslag och utländska näringsidkare som har grundat en filial i Finland. Uppgifterna granskas via e-tjänsten på ytj.fi.

Om handelsregisteruppgifterna inte granskas, kan PRS påföra en försummelseavgift från början av 2025. Avgiften är 300 euro, för publika aktiebolag och europabolag 600 euro.

PRS kan påföra en försummelseavgift om till exempel adressen saknas, bokslutet är bristfälligt eller registeruppgifterna innehåller fel (till exempel en olaglig styrelse, styrelsen saknas i uppgifterna eller revisorn inte är auktoriserad).

Om uppgifterna trots PRS uppmaning inte lämnas in eller granskas under en period på två år kan PRS påföra högst tre försummelseavgifter. Avgiften är då högst 2 100 euro för aktiebolag och andelslag, för publika aktiebolag och europabolag högst 4 200 euro.

Nytt i anmälningen av förmånstagaruppgifter

Penningtvättslagen förpliktar företag att anmäla uppgifter om sina verkliga förmånstagare, och de flesta företag måste lämna in en förmånstagaranmälan.

I och med den nya handelsregisterlagen kan PRS avregistrera ett företag ur handelsregistret om det inte har anmält sina verkliga förmånstagare. PRS kan inleda ett avregistreringsförfarande tidigast sex månader efter att handelsregisterlagen trätt i kraft.

Inga nya medel för att förhindra företagskapningar

Den nya handelsregisterlagen ger inga nya medel för att förhindra företagskapningar. PRS erbjuder olika tjänster för företag för att skydda sig mot bedrägerier. Gå till våra anvisningar: Skydda dig och ditt företag mot bedrägerier.

Lagreformens samhälleliga verkan

Den nya handelsregisterlagen förbättrar tidsenligheten och tillförlitligheten av vårt register.
I samband med lagreformen kommer vi även att stegvis förnya våra e-tjänster på ytj.fi.

Utskriftsversion Uppdaterad 13.06.2023