i stryker ur handelsregistret aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut.

PRS stryker ur handelsregistret aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut

Aktiebolag och andelslag måste upprätta bokslutshandlingar för varje räkenskapsperiod och sedan lämna in handlingarna till handelsregistret. Bokslutshandlingarna måste lämnas in även om aktiebolagen eller andelslagen inte varit verksamma under räkenskapsperioden.

Avregistreringsförfarandet gäller både verksamma och icke-verksamma aktiebolag och andelslag.

Här nedan finns information om följande:

Företag som löper risk för avregistrering 2019

Förfarande Uppmaningsbrev Anteckning i handelsregistret
Avregistrering ur handelsregistret
1
Företag som fått uppmaningsbrevet 7 januari 2019 (pdf, 0,39 Mb) Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 11 february 2019 (pdf, 0,34 Mb)
Företag som avregistrerats 17 juni 2019 (pdf, 0,29 Mb)
2 Företag som fått uppmaningsbrevet 4 mars 2019 (pdf, 0,37 Mb) Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 15 april 2019 (pdf, 0,35 Mb) Företag som avregistrerats 19 augusti 2019 (pdf, 0,3 Mb)
3Företag som fått uppmaningsbrevet 6 maj 2019 (pdf, 0,41 Mb) Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 10 juni 2019 (pdf, 0,37 Mb) Företag som avregistrerats 14 oktober 2019 (pdf, 0,32 Mb)
4 Företag som fått uppmaningsbrevet 1 juli 2019 (pdf, 0,9 Mb) Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 5 augusti 2019 (pdf, 0,36 Mb)
5 Företag som fått uppmaningsbrevet 2 september 2019 (pdf, 0,38 Mb) Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 7 oktober 2019 (pdf, 0,84 Mb)

Företag som löper risk för avregistrering 2018

FörfarandeUppmaningsbrev Anteckning i handelsregistret Avregistrering ur handelsregistret
1Företag som fått uppmaningsbrevet 12 februari 2018 (pdf, 0,6 Mb) Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 30 april 2018 (pdf, 0,22 Mb)
Företag som avregistrerats 3 september 2018 (pdf, 0,28 Mb)
2 Företag som fått uppmaningsbrevet 9 april 2018 (pdf, 0,64 Mb) Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 4 juni 2018 (pdf, 0,3 Mb) Företag som avregistrerats 8 och 9 oktober 2018 (pdf, 0,26 Mb)
3Företag som fått uppmaningsbrevet 3 september 2018 (pdf, 0,2 Mb) Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 15 oktober 2018 (pdf, 0,2 Mb) Företag som avregistrerats 18 februari 2019 (pdf, 0,11 Mb)
4 Företag som fått uppmaningsbrevet 5 november 2018 (pdf, 0,4 Mb) Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 7 december 2018 (pdf, 1,21 Mb) Företag som avregistrerats 23 april 2019 (pdf, 0,32 Mb)

Steg i avregistreringsförfarandet

 1. Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar ett uppmaningsbrev till företaget och ber företaget att lämna in sitt bokslut inom två veckor.
 2. Om företaget inte lämnar in sitt bokslut efter att ha fått uppmaningsbrevet från PRS, publicerar PRS uppmaningen i Officiella tidningen och gör en anteckning om uppmaningen i företagets handelsregisteruppgifter.

  Anteckningen syns på handelsregisterutdraget, och PRS skickar ett registerutdrag till företaget.

  Företaget ska inom tre (3) månader lämna in sitt bokslut, annars avregistreras eller försätts företaget i likvidation. I uppmaningen och i handelsregisterutdraget uppmanas också aktieägare eller andelslagets medlemmar, andra andelsägare samt borgenärer framföra sina anmärkningar om avregistrering eller eventuell likvidation.
 3. Företaget som inte har lämnat in sitt bokslut inom utsatt tid stryks ur handelsregistret.

Företaget försätts i likvidation om PRS får vetskap om att aktiebolagets eller andelslagets tillgångar räcker till för betalning av likvidationskostnaderna eller att en aktieägare, borgenär eller någon annan tar på sig ansvaret för dem.

Se de olika stegen i avregistreringsförfarandet i vårt flödesschema.

Följderna av avregistreging

Ett företag som har strukits ur handelsregistret kan inte bedriva företagsverksamhet. Läs mer om följderna av avregistrering.

Återregistrering av avregistrerat företag

Du kan ansöka om återregistrering av ditt företag. Förutsättningen för återregistrering är att företaget lämnar in fastställt bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden för registrering. Lämna in ansökan inom fem år från avregistreringen.

Gör så här:

Skriv en fritt formulerad ansökan där du begär att ditt företag ska återregistreras. Ange namnet (firman) på det företag som du vill återregistrera, företagets FO-nummer samt sökandens kontaktuppgifter.

Ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som han eller hon har befullmäktigat. Bifoga en fullmakt, om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person.

Fyll i och underteckna vår blankett för registrering av bokslut och bifoga den till din ansökan tillsammans med kopior av bokslutshandlingarna. Öppna blanketten för registrering av bokslut (pdf).

Skicka din ansökan, blanketten för registrering av bokslut och bilagorna som skannade filer per e-post till valvonta [at] prh.fi eller per post till: Patent- och registerstyrelsen, Handelsregistret, 00091 PRH.

Lagstiftning

Avregistrering:

 • aktiebolagslagen 20 kap. 2 §, 4 §, 5 § och 6 §
 • lagen om andelslag 23 kap. 2 §, 4 §, 5 § och 6 §.

Registrering av bokslut och verksamhetsberättelse:

 • bokföringslagen 3 kap. 9 §
 • aktiebolagslagen 8 kap. 10 §
 • lagen om andelslag 8 kap. 10 §.

Länkar till bokföringslagen, aktiebolagslagen och lagen om andelslag finns under Lagstiftning i menyn. Läs mer om lagstiftning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.10.2019