Anmälan om aktiebolagets upplösning och slutredovisning

Likvidatorn ska utan dröjsmål anmäla upplösningen av aktiebolaget för registrering i handelsregistret.

Aktiebolaget anses upplöst när likvidatorn har lagt fram en slutredovisning på bolagsstämman. Läs mer om slutredovisning i författningsdatabasen Finlex.

Anmälan om upplösning är gratis.

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 15.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 15.

Vad ska jag fylla i på blanketterna?

Blankett Y4: Fyll i grunduppgifterna och uppgifterna om nedläggning av företaget. Anmäl slutredovisningen i fältet "Tilläggsuppgifter till PRS".

Blankett 15: Fyll i företagets firma och FO-nummer samt de fält som avser likvidation och bokföringsmaterial.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av likvidatorn eller av en person som likvidatorn har befullmäktigat. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur protokollet från den bolagstämma där slutredovisningen lades fram samt själva slutredovisningen. Du kan också lämna in slutredovisningen separat.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.07.2018