Gå direkt till innehållet
Meny

Registreringsförbud till handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret

Du kan vid behov anmäla till PRS att du inte får antecknas i handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning utan ditt särskilda samtycke. Till exempel en styrelseledamot kan vara ansvarsperson.

Om du har ett registreringsförbud och någon anmäler dig som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning, kontaktar vi den person som lämnat in anmälan för att inhämta ditt samtycke.

Registreringsförbudet gäller tills vidare men du kan när som helst upphäva det.

Alla anmälningar som gäller registreringsförbudet kräver stark autentisering, och därför måste du ha en finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Du som anmält registreringsförbud: uppdatera dina uppgifter

Uppdatera e-postadressen eller telefonnumret som du har anmält för registreringsförbudet. Om kontaktuppgiften ändras, anmäl registreringsförbud på nytt. Läs vår anvisning: Hur anmäler jag registreringsförbud?

Läs mer på följande sidor:

Utskriftsversion Uppdaterad 14.05.2024