Välj endast e-anmälningar på ytj.fi

När du lämnar in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, kan du välja att anmälningar för ditt företag endast kan lämnas in på elektronisk väg. Så säkerställer du att endast berättigade personer kan lämna in företagets anmälningar till handelsregistret och till Skatteförvaltningen i fortsättningen.

Valet gäller bara de anmälningar som kan lämnas in elektroniskt i e-tjänsten på ytj.fi. De anmälningar som inte kan lämnas in på nätet ska du även i fortsättningen lämna in på pappersblanketter (Y-blanketter).

Val av anmälningssätt

Du ska alltid välja anmälningssätt för kommande ändringar när du anmäler företagets ärenden till handelsregistret eller till Skatteförvaltningen på ytj.fi.

Tills vidare är det inte möjligt att bara anmäla uppgift om att företaget lämnar in endast e-anmälningar. Uppgiften kan anges i följande anmälningar:

  • etableringsanmälan
  • ändringsanmälan (emellertid inte den avgiftsfria anmälan om adress- och kontaktuppgifter)
  • avgiftsfri anmälan om förmånstagare.

Obs! Den avgiftsfria anmälan om adressändring har inget fält för val av anmälningssätt.

Valet "endast e-anmälningar" sparas i vårt datasystem. Valet tas tillbaka först när du nästa gång lämnar in en anmälan till handelsregistret eller till Skatteförvaltningen och väljer det andra alternativet.

Gör så här

Du håller på att fylla i en e-anmälan på ytj.fi Innan du undertecknar anmälan, ber tjänsten dig att välja ett av följande:

  • Endast e-anmälningar accepteras
  • Anmälningar får tas emot även på pappersblanketter.

Om du väljer "endast e-anmälningar", tar inte handelsregistret eller Skatteförvaltningen emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.12.2019