Välj endast e-anmälningar på ytj.fi

När du lämnar in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, kan du välja att anmälningar för ditt företag endast kan lämnas in på elektronisk väg. Så kan du säkerställa att endast berättigade personer kan lämna in företagets anmälningar till handelsregistret och Skatteförvaltningen i fortsättningen.

Du ska alltid välja anmälningssätt för kommande ändringar när du undertecknar en etablerings- eller ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi (men inte i anslutning till en avgiftsfri adressändring).

Observera att du kan välja anmälningssättet bara när du anmäler företagets ärenden till handelsregistret och Skatteförvaltningen. Tillsvidare är det alltså inte möjligt att bara anmäla om att företaget lämnar in endast e-anmälningar.

Gör så här

Innan du undertecknar en e-anmälan, ber e-tjänsten att du väljer ett av följande:

  • Endast e-anmälningar accepteras.
  • Anmälningar får tas emot även på pappersblanketter.

Om du väljer enbart e-anmälningar, tar inte handelsregistret eller Skatteförvaltningen emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag. Valet gäller bara de anmälningar som kan lämnas in elektroniskt i e-tjänsten på ytj.fi.

De anmälningar som inte kan lämnas in elektroniskt ska du även i fortsättningen lämna in på pappersblanketter (Y-blanketter).

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.05.2019