Gå direkt till innehållet
Meny

Dokumentens innehåll

Företagets handelsregisterutdrag och bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar är på svenska eller på finska beroende av på vilket språk företaget har registrerat sina uppgifter.

Handelsregisterutdrag

Handelsregisterutdraget omfattar alla gällande registeranteckningar om företaget.

Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter

Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter är tillgängligt på engelska, finska och svenska för följande företagsformer: aktiebolag, publikt aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, enskild näringsidkare och filial till en utländsk näringsidkare.

Innehållet i det översatta utdraget varierar enligt företagsform, företagets situation och de uppgifter som har registrerats om företaget. Det översatta utdraget för ett aktiebolag innehåller vanligen följande uppgifter:

 • Individualiseringsuppgifter (Identifiers): företagets firma (namn), FO-nummer, registreringsdag, företagsform samt adress- och kontaktuppgifter
 • Namnuppgifter (Name details): företagets firma och eventuella parallell- och bifirmor
 • Hemort (Registered office)
 • Uppgifter om aktiekapitalet (Share capital)
 • Räkenskapsperiod (Financial period)
 • Bokslut (Financial statements): från vilken tid är det senaste bokslutet som lämnats in till handelsregistret
 • Företrädande (Representation): lagbestämt företrädande och företrädande bundet till ställning
 • Personer (Persons): personernas roller, namn samt hur de berättigade och prokuristerna företräder bolaget
 • Namnhistoria (Name history)

Priset på det översatta utdraget som du automatiskt kan få via systemet är 40 euro. Om du behöver en översättning av andra registeruppgifter eller registeruppgifter av sällsyntare företagsformer till engelska, kontakta vår kundtjänst (tfn 029 509 5900). Priset på ett sådant utdrag är 120 euro + moms.

Obs! Det är inte möjligt att få översättningar av verksamhetsområdet ens på begäran.

Diarieintyg

Diarieintyg är ett intyg på att företagets anmälan har antecknats som inkommen till handelsregistret.

Intyget innehåller följande uppgifter:

 • anmälans diarienummer
 • ankomstdag
 • typ av anmälan
 • i vilket skede handläggningen av anmälan är.

Dessutom innehåller diarieintyget eventuell föreslagen firma (företagsnamn), eventuella tidigare föreslagna firmor samt det registrerade företagets FO-nummer och namn.

Registreringsintyg

Registreringsintyg innehåller uppgifter om dagen då företaget har antecknats i handelsregistret, företagets firma, FO-nummer och hemort.

Intyget kan beställas på svenska, finska, engelska, tyska eller franska. Ange språket i fältet "Tilläggsuppgifter" på beställningsblanketten.

Styrkt utskrift av uppgifter från Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)

I utskriften av uppgifterna, vars riktighet vi har styrkt, ingår motsvarande uppgifter om företaget som i företagssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik Uppgifterna är till exempel företagets firma (namn), huvudsakliga bransch, bifirmor och kontaktuppgifter.

Du kan beställa utskriften på svenska, finska och engelska. Ange språket i fältet "Tilläggsuppgifter" på beställningsblanketten.

Läs mer om dokumenten och beställ.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.12.2021