Gå direkt till innehållet
Meny

Urval av företag

Det är möjligt att göra urval ur handelsregisteruppgifterna i fråga om företag som finns i registret, företag som registrerats nyligen och företag som har lagts ner. Urvalet kan också gälla företag som är förknippade med en viss person eller ett visst medborgarskap. Vi erbjuder också urval ur uppgifterna i stiftelse- och företagsinteckningsregistret.

I informationstjänsten Virre Öppnas i en ny flik kan du själv göra urval. Det förutsätter att du registrerar dig till tjänsten eller blir avtalskund. Läs mer i anvisningarna för Virre.

Alternativt kan du beställa urval genom att sluta ett avtal med Patent- och registerstyrelsen (PRS). Närmare upplysningar ges av Virre-kundstöd, tfn 029 509 5675, tietopalvelut@prh.fi.

Handelsregistrets urvalstjänst

Det är möjligt att sluta ett avtal om handelsregistrets urvalstjänst.

Tjänsten innehåller

  • grundurval ur de giltiga mest allmänna registeruppgifterna
  • de dagligen bildade ansamlingsfilerna om företagens ändringsuppgifter och nya företag.

Grundurvalet är avsett för företag och myndigheter som behöver ett stort antal handelsregisteruppgifter dagligen för att uppdatera sina register.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För mera information om grundurvalet, ring vårt kundservicenummer 029 509 5675 eller skicka e-post till tietopalvelut@prh.fi.

Urval ur Företags- och organisationsdatasystemets uppgifter

Utöver den avgiftsfria företagssökningenÖppnas i en ny flik kan du beställa avgiftsbelagda urval ur uppgifterna i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem (YTJ).

Det är möjligt att göra urval ur Företags- och organisationsdatasystemets uppgifter till exempel enligt

  • region i grupper
  • bransch (den huvudsakliga branschen som företaget anmält enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning)
  • företagsform
  • register (Skatteförvaltningens register samt handels- och stiftelseregistret) eller
  • registreringstidpunkt (urval ur nya företag).

Gå till ytj.fi på sidan Öppna data för att se de företag som erbjuder Företags- och organisationsdatasystemets uppgifter.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 20.09.2023