Gå direkt till innehållet
Meny

Registeruppgifter via applikationstjänster

Du kan direkt ladda ner uppgifter från handelsregistret, företagsintecknings-registret eller stiftelseregistret till din egen applikation som XML-meddelanden via gränssnittet Web Service.

Applikationstjänsterna lämpar sig för företag och myndigheter som t.ex. vill

 • uppdatera och hämta registeruppgifter automatiskt till sin egen databas
 • återförsälja registeruppgifter
 • förädla nya tjänster för sina egna kunder

Applikationstjänster i Virre

Som applikationstjänster i Virre får du t.ex. följande registeruppgifter:

 • grunduppgifter om företaget (FO-nummer, firma, firmahistoria, hemort, verksamhetsområde, kontaktuppgifter och företagets status samt eventuella parallellfirmor, bifirmor eller information om avveckling)
 • gällande handelsregisteranteckningar (uppgifterna på utdraget i pdf-format)
 • bolagsordningar, bolagsavtal eller regler (i pdf-format)
 • företagets handelsregisteranmälningar som är under behandling
 • företagets företrädare (roller och firmateckningsrätt)
 • personens giltiga i handelsregistret antecknade roller eller personens alla i handelsregistret antecknade roller
 • uppgifter om stiftelsen
 • uppgifter om företagsinteckningar
 • bekräftelse att personen har rätt att företräda företaget (ja/nej rätt att ensam företräda företaget)

Du kan söka uppgifter på företagets eller stiftelsens FO-nummer eller på personbeteckningen. I en del av tjänsterna kan du begränsa sökningen med ett datum.

Tjänsten Bildarkiv för bokslut

I tjänsten Bildarkiv för bokslut kan du söka uppgifter om de räkenskapsperioder för vilka företagets eller stiftelsens bokslut har registrerats och sedan hämta den valda bilden på bokslut (i pdf-format).

Via tjänsten Bildarkiv för bokslut har du tillgång till följande uppgifter om företaget och bokslutet:

 • firma, FO-nummer
 • hemort
 • när har företaget registrerats i handelsregistret (datum)
 • företagets status (om företaget är i likvidation, saneringsförfarande, konkurs eller har upphört)
 • bokslut i pdf-format

Du kan söka uppgifterna på företagets eller stiftelsens FO-nummer eller på företagets namn.

Använd informationsleden Suomi.fi för att ladda ner uppgifter från företags- och organisationsdatasystemet och Virre

Myndigheter och företag kan använda informationsleden Suomi.fi för att ladda ner företags- och organisationsdatasystemets uppgifter i maskinläsbar form. Myndigheter och företag kan dessutom använda informationsleden för att söka detaljerade företagsuppgifter till sina system. Utöver grunduppgifter får du från handelsregistrets informationstjänst Virre så kallade omfattande uppgifter om företag samt handelsregisterutdrag.

Myndigheter kan gratis söka uppgifter och ladda ner dem till sina egna system. Företag kan bli användare mot avgift. Användningen förutsätter att organisationer även ansluter sig till informationsleden Suomi.fi och ingår ett avtal med PRS.

Mer information om informationsleden och de tjänster som är tillgängliga för myndigheter och företag finns på webbplatsenSuomi.fi-informationsled. Gå till Suomi.fi-informationsled.Öppnas i en ny flik

Hur kommer jag i gång med applikationstjänsten?

Användningen av varje applikationstjänst förutsätter att du ingår ett avtal med Patent- och registerstyrelsen. Uppgifterna levereras via ett tekniskt gränssnitt. Märk väl att tjänsten inte har ett färdigt användargränssnitt.

Vi tar ut följande avgifter för tjänsten:

 • Anslutningsavgift 1 550 €
 • Förfrågningar 0,00–10,54 €

Kontakta oss för att fråga mer om applikationstjänsterna eller beställ avtalsvillkoren och beskrivningen på gränssnittet till din e-post.
Handelsregistrets rådgivning, tfn 029 509 5675 eller e-post tietopalvelut@prh.fiÖppnas i en ny flik.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.02.2023