Gå direkt till innehållet
Meny

Prislista för informationstjänsten Virre

Här nedan hittar du priser för följande tjänster:

Prislistan baserar sig på lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och arbets- och näringsministeriets förordning (1090/2018) utfärdad med stöd av nämnda lag.

Priserna på momsbelagda produkter baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut som har fattats med stöd av den ovannämnda förordningen.

Ingen moms tillkommer på offentligrättsligt prissatta produkter.

Gå till tjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Elektroniska produkter och sökningar

Betala elektroniska produkter och sökningar med nätbankskoder eller kreditkort i tjänsten Virre.

Virre-söktjänster

Produkt Grundpris / sökning, dokument eller diarienummer
Moms 24 %
Försäljningspris (€)
Företagssökning avgiftsfri 0,00
avgiftsfri
Sökning av stiftelser avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Personsökning 3,20
0,77 3,97
Sökning av anmälningar avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Sökning av bokslut avgiftsfri 0,00
avgiftsfri
Elektroniskt bokslut 3,20 0,77 3,97
Elektronisk sökning av dokument avgiftsfri 0,00
avgiftsfri
Dokument i anmälan 3,20 0,77 3,97

Utdrag och organisationsregler

Produkt Grundpris / dokument
Moms 24 %
Försäljningspris (€)
Elektroniskt handelsregisterutdrag eller stiftelseregisterutdrag avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Elektroniskt stiftelseregisterutdrag 3,20 0,77 3,97
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter, i elektronisk form 8,50
2,04 10,54
Elektroniska organisationsregler / handelsregistret 3,20 0,77 3,97
Elektroniska stadgar / stiftelseregistret 3,20 0,77 3,97

Intyg

Produkt Grundpris / dokument
Moms 24 %
Försäljningspris (€)
Elektroniskt diarieintyg ur handelsregistret, stiftelseregistret eller företagsinteckningsregistret 1,80 0,43 2,23
Elektroniskt registreringsintyg ur handelsregistret eller stiftelseregistret 1,80 0,43 2,23
Elektroniskt gravationsbevis ur företagsinteckningsuppgifter
3,20
0,77 3,97

Urval

Urval är tillgängliga via portalen endast för registrerade kunder och avtalskunder.

Produkt Grundpris / urval och uppgiftsenhet
Moms 24 %
Försäljningspris (€)
Grundavgift, urval gjorda av kund 120,00
27,60
142,60
Upphörda företag
0,12 0,03 0,15
Urval enligt medborgarskap
0,12 0,03 0,15
Upphörda företag i registret 0,12 0,03 0,15
Giltiga företag i registret 0,12 0,03 0,15
Registrerade nya företag 0,12 0,03 0,15
Upphörda stiftelser
0,12 0,03 0,15
Upphörda stiftelser i registret
0,12 0,03 0,15
Registrerade nya stiftelser, urval
0,12 0,03 0,15
Företag med företagsinteckningar, urval
0,12 0,03 0,15

Avgifter för avtalskunder

Vi fakturerar avtalskundernas inköp en gång i månaden.

Start- och årsavgift

Produkt Grundpris
Moms 24 %
Försäljningspris (€)
Startavgift för avtalskund 200,00 48,00 248,00
Årsavgift för användarnamn 22,00 5,28 27,28
Faktureringstillägg 6,50 1,56 8,06

Virre-söktjänster

Produkt Grundpris
Moms 24 %
Försäljningspris (€)
Sökning av stiftelser avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Personsökning 1,60 0,38 1,98
Sökning av anmälningar avgiftsfri 0,00
avgiftsfri
Sökning och läsning av elektroniska handelsregisterdokument 1,60 0,38 1,98
Elektroniskt bokslut / handelsregistret, stiftelseregistret 1,60 0,38 1,98

Utdrag, organisationsregler och intyg

Produkt Grundpris Moms 24 %
Försäljningspris (€)
Elektroniskt handelsregisterutdrag
avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Elektroniskt stiftelseregisterutdrag 1,60 0,38 1,98
Elektroniska organisationsregler / handelsregistret (bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar) 1,60 0,38 1,98
Elektroniska stadgar / stiftelseregistret 1,60 0,38 1,98
Elektroniskt gravationsbevis ur företagsinteckningsuppgifter 1,60 0,38 1,98
Elektroniskt förmånstagarutdrag (till dem som lämnat in redogörelse om användningsändamål). Läs mer om redogörelsen för användningsändamål.
0,90 0,22 1,12
Elektroniskt förmånstagarutdrag på engelska (till dem som lämnat in redogörelse om användningsändamål).
5,00 1,20
6,20

För övriga sökningar debiteras normal avgift enligt prislistan.

Beställningsprodukter

Vi lägger till en expeditions- och faktureringsavgift på beställningsprodukternas priser enligt prislistan.

Om produkterna har betalats på förhand i informationstjänsten Virre, tillkommer ett expeditionstillägg på 5,50 euro. Om produkten inte har betalats på förhand, tar vi ut ett expeditions- och faktureringstillägg på 12 euro. Vi levererar produkterna per post.

Utdrag och organisationsregler

Produkt Grundpris / dokument
Moms 0 %
Försäljningspris (€)
Handelsregisterutdrag eller stiftelseregisterutdrag 15,00 0,00 15,00
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter 40,00 0,00 40,00
Organisationsregler / handelsregistret 15,00 0,00 15,00
Stadgar / stiftelseregistret 15,00 0,00 15,00

Intyg

Produkt Grundpris / dokument
Moms 0 %
Försäljningspris (€)
Diarieintyg ur handelsregistret, stiftelseregistret eller företagsinteckningsregistret 7,00 0,00 7,00
Registreringsintyg ur handelsregistret eller stiftelseregistret 7,00 0,00
7,00
Gravationsbevis ur företagsinteckningsuppgifter 15,00 0,00 15,00

Extra debiteringar

Produkt Grundpris / sändning
Moms 0 %
Försäljningspris (€)
Faktureringstillägg
6,50 0,00 6,50
Expeditionstillägg
5,50 0,00 5,50

Urval

Produkt Grundpris / urval och uppgiftsenhet
Moms 24 %
Försäljningspris (€)
Grundpris, urval 240,00
57,60
297,60
Grundavgift, urval, kontinuerligt avtal 120,00 28,80 148,80
Upphörda företag
0,12 0,03 0,15
Urval enligt medborgarskap
0,12 0,03 0,15
Upphörda företag i registret 0,12 0,03 0,15
Giltiga företag i registret
0,12 0,03 0,15
Registrerade nya företag
0,12 0,03 0,15
Upphörda stiftelser
0,12 0,03 0,15
Upphörda stiftelser i registret
0,12 0,03 0,15
Giltiga stiftelser i registret
0,12 0,03 0,15
Registrerade nya stiftelser, urval
0,12 0,03 0,15
Företag med företagsinteckningar, urval
0,12 0,03 0,15

Meddelandetjänst

Produkt Grundpris
Moms 24 %
Försäljningspris (€)
Startavgift 20,00 4,80 24,80
Bearbetningsavgift 10,00 2,40 12,40
Meddelandeavgift 0,50 0,12
0,62
Utskriftsversion Uppdaterad 07.03.2023