Virre - prislista

Ingen moms tillkommer på offentligrättsligt prissatta produkter.

Elektroniska produkter och sökningar betalas med nätbankskoder eller kreditkort i tjänsten Virre.
Avtalskundernas inköp faktureras en gång i månaden.
På beställningsprodukters priser tillkommer leverans- och faktureringsavgift enligt prislistan.

Elektroniska produkter och sökningar i tjänsten Virre

Virre-söktjänster Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris
Grundpris / sökning, diarienummer
Företagssökning avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Företagsuppgifter 2,60
0,62
3,22
Sökning av stiftelser avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Personsökning 2,60 0,62 3,22
Anmälningssökning avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Bokslutssökning avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Elektroniskt bokslut 2,60 0,62 3,22
Elektronisk sökning av dokument avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Dokument av anmälning 2,60 0,62 3,22
Utdrag och organisationsregler Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris
Grundpris / dokument
Elektroniskt handelsregisterutdrag eller stiftelseregisterutdrag 2,60 0,62 3,22
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter i elektronisk form 7,00
1,68
8,68
Organisationsregler i elektronisk form (bolagsordning, bolagsavtal, stadgar)
2,600,62 3,22
Regler, i elektronisk form 2,60 0,62 3,22
Intyg Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris
Grundpris / dokument
Elektroniskt diarieintyg ur handelsregistret, stiftelseregistret eller företagsinteckningsregistret 1,50
0,36 1,86
Elektroniskt registreringsintyg ur handelsregistret eller ur stiftelseregistret 1,50
0,36 1,86
Elektroniskt gravationsbevis 2,60
0,62 3,22
Urval Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris
Urval är tillgängliga via portalen endast för registrerade kunder och avtalskunder.
Grundpris / urval, uppgiftsenhet
Grundavgift, urval, gjorda av kund 90,00 21,60 111,60
Upphörda företag under given tidsperiod 0,10 0,02 0,12
Urval enligt medborgarskap 0,10 0,02 0,12
Företag vars status är Upphört 0,10 0,02 0,12
Giltiga företag i registret 0,10 0,02 0,12
Registrerade nya företag 0,10 0,02 0,12
Upphörda stiftelser under given tidsperiod 0,10 0,02 0,12
Stiftelser vars status är Upphört 0,10 0,02 0,12
Giltiga stiftelser i registret 0,10 0,02 0,12
Urval av registrerade nya stiftelser 0,10 0,02 0,12
Urval av företag med företagsinteckningar 0,10
0,02
0,12

Avgifter för avtalskunder

Avgifter för avtalskunder
Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris
Startavgift för avtalskund200,00 48,00 248,00
Årsavgift för användarnamn 22,00 5,28 27,28
Virre-söktjänster
Grundpris / sökning
Företagssökning 1,30
0,31 1,61
Sökning av stiftelser avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Personsökning 1,30
0,31 1,61
Anmälningssökning avgiftsfri
0,00 avgiftsfri
Utdrag och organisationsregler
Grundpris / dokument
Elektroniskt utdrag ur handelsregistret 1,30 0,31 1,61
Organisationsregler i elektronisk form 1,30
0,31 1,61
Elektroniskt utdrag ur stiftelseregistret 1,30
0,31 1,61
Regler, i elektronisk form 1,30
0,31 1,61
Intyg
Grundpris / dokument
Elektroniskt gravationsbevis 1,30
0,31 1,61
För övriga förfrågningar debiteras normal avgift enligt prislistan.

Beställningsprodukter

De offentligrättsliga produkterna levereras per post och på priset tillkommer leverans- och faktureringsavgift på 12 €. Om du har betalt produkten på förhand i Virre-informationstjänsten tillkommer en faktureringsavgift på 5,50 €.

Utdrag och organisationsregler Grundpris (€) Moms 0 % Försäljningspris
Grundpris / dokument
Utdrag ur handelsregistret eller ur stiftelseregistret 15,00 0,00 15,00
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter 40,00 0,00 40,00
Organisationsregler 15,00 0,00 15,00
Stadgar 15,00 0,00 15,00
Intyg Grundpris (€) Moms 0 % Försäljningspris
Grundpris / dokument
Diarieintyg ur handelsregistret, ur stiftelseregistret eller ur företagsinteckningsregistret 7,00 0,00 7,00
Registreringsintyg ur handelsregistret eller ur stiftelseregistret 7,00 0,00 7,00
Gravationsbevis 15,00 0,00 15,00
Extra debiteringar Grundpris (€) Moms 0 % Försäljningspris
Grunpris / forsändelse
Faktureringsavgift (produkter utan moms) 6,50 0,00 6,50
Leveransavgift (produkter utan moms) 5,50 0,00 5,50
Urval Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris
Grundpris / urval, uppgiftsenhet
Grundavgift, urval
180,00 443,20 223,20
Grundavgift, urval, kontinuerligt avtal 90,00 21,60 111,60
Upphörda företag under given tidsperiod 0,10 0,02 0,12
Urval enligt medborgarskap 0,10 0,02 0,12
Företag vars status är Upphört 0,10 0,02 0,12
Giltiga företag i registret 0,10 0,02 0,12
Registrerade nya företag 0,10 0,02 0,12
Upphörda företag under given tidsperiod 0,10 0,02 0,12
Företag vars status är Upphört 0,10 0,02 0,12
Giltiga företag i registret 0,10 0,02 0,12
Registrerade nya företag 0,10 0,02 0,12
Urval av företag med företagsinteckningar 0,10 0,02 0,12

Avgifterna för de informationstjänster som Patent- och registerstyrelsens handelsregister tillhandahåller baserar sig på lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1090/2018). Avgifterna för de momsbelagda produkterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut utfärdade med stöd av ovannämnda arbets- och näringsministeriets förordning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.10.2019