Antal företag i handelsregistret

Företagsform 2.1.2020 2.1.2019 2.1.2018
Aktiebolag 266 134
272 084 270 553
Enskild näringsidkare
218 656 208 599 204 031
Bostadsaktiebolag 89 008
88 014 89 134
Kommanditbolag 26 207
26 820 28 279
Öppet bolag 9 265
9 537 10 054
Andelslag 3 873
4 276 4 229
Filial 1 224 1 212 1 184
Ömsesidigt fastighetsaktiebolag 1 082
Ideell förening (x)
529
484 442
Publikt aktiebolag 264 260248
Andelsbank 172 181192
Stiftelse (x) 44 43 41
Ömsesidigt försäkringsbolag 32 32 33
Sparbank 16 19 19
Bostadsrättsförening 17 17 17
Försäkringsaktiebolag
15 16 16
Försäkringsförening 7 7 7
Statens affärsverk 3 3 3
Europabolag (SE) 1 1 1
Europeisk ekonomisk intressegruppering 1 1 1
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering 1 1 1
Hypoteksförening 1 1 1
Publikt försäkringsaktiebolag 1
Totalt 616 551 611 608 608 486

(x)= Siffran omfattar de stiftelser och ideella föreningar som har införts i handelsregistret. Endast de stiftelser och ideella föreningar som för sin näringsverksamhet har ett fast driftställe eller som har minst en anställd ska anmälas till handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.01.2020