Antal företag i handelsregistret

Företagsform 2.7.2019 2.1.2019 2.1.2018
Aktiebolag 269 416 272 084 270 553
Enskild näringsidkare
214 336 208 599 204 031
Bostadsaktiebolag 88 517 88 014 89 134
Kommanditbolag 26 503 26 820 28 279
Öppet bolag 9 371 9 537 10 054
Andelslag 4 096 4 276 4 229
Filial 1 224 1 212 1 184
Ideell förening (x)
499 484 442
Publikt aktiebolag 262 260248
Andelsbank 178 181192
Stiftelse (x) 44 43 41
Ömsesidigt försäkringsbolag 32 32 33
Sparbank 17 19 19
Bostadsrättsförening 17 17 17
Försäkringsaktiebolag
15 16 16
Försäkringsförening 7 7 7
Statens affärsverk 3 3 3
Europabolag (SE) 1 1 1
Europeisk ekonomisk intressegruppering 1 1 1
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering 1 1 1
Hypoteksförening 1 1 1
Totalt 614 541 611 608 608 486

(x)= Siffran omfattar de stiftelser och ideella föreningar som har införts i handelsregistret. Endast de stiftelser och ideella föreningar som för sin näringsverksamhet har ett fast driftställe eller som har minst en anställd ska anmälas till handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.08.2019