Antal företag i handelsregistret

Företagsform 2.1.2019 2.1.2018
Aktiebolag 272 084 270 553
Enskild näringsidkare
208 599 204 031
Bostadsaktiebolag 88 014 89 134
Kommanditbolag 26 820 28 279
Öppet bolag 9 537 10 054
Andelslag 4 276 4 229
Filial 1 212 1 184
Ideell förening (x)
484 442
Publikt aktiebolag 260248
Andelsbank 181192
Stiftelse (x) 43 41
Ömsesidigt försäkringsbolag 32 33
Sparbank 19 19
Bostadsrättsförening 17 17
Försäkringsaktiebolag
16 16
Försäkringsförening 7 7
Statens affärsverk 3 3
Europabolag (SE) 1 1
Europeisk ekonomisk intressegruppering 1 1
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering 1 1
Hypoteksförening 1 1
Totalt 611 608 608 486

(x)= Siffran omfattar de stiftelser och ideella föreningar som har införts i handelsregistret. Endast de stiftelser och ideella föreningar som för sin näringsverksamhet har ett fast driftställe eller som har minst en anställd ska anmälas till handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.01.2019