Statistik över handelsregisterärenden

Årsstatistik

Statistik via informationstjänsten Virre

Via informationstjänsten Virre kan du göra upp olika slags statistik såsom:

  • statistik över registrerade nya företag eller stiftelser
  • statistik över företag som har deltagit i fusion eller delning
  • statistik över antalet företagsinteckningar
  • statistik över registrerade bokslut

Statistiktjänsten är avgiftsbelagd. En del av statistiken är tillgänglig endast för avtalskunder eller genom en separat beställning.

Andra statistiska uppgifter om företag

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.01.2015