Inkomna handelsregisterärenden

Ärenden 20182017 2016* 2015 2014
Etableringsanmälningar (nya företag)
38 545 37 481 31 90428 982 29 291
Ändrings- och nedläggningsanmälningar 145596 128666 116 193 81 999 80 397
Anmälningar om adress- och kontaktuppgifter 53 776 47 870 44 08138 093 31 914
Anmälningar om bokslut 233580 221037 216 273 208 313 199 909
Ansökningar och så vidare** 4 271 4 018 4 064 3 536 3 413
Ansökningar om LEI-nummer
6 856 14 473 291 323 1 826
LEI-ändringsanmälningar
475 62 42 31 0

*) Från och med 2016 omfattar siffrorna anmälningar från bostadsaktiebolag. Under 2016 tog vi emot 1 172 etableringsanmälningar och 29 529 ändringsanmälningar från bostadsaktiebolag.

**) Ansökningar i anslutning till fusion, delning, offentlig stämning vid likvidation, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.12.2019