Registrerade och behandlade handelsregisterärenden

Registrerade och behandlade handelsregisterärenden omfattar de anmälningar och ansökningar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har behandlat.

Förutom registrerade anmälningar omfattar siffrorna också andra behandlade anmälningar såsom till exempel anmälningar som har återtagits eller förfallit.

2019 2018 2017 2016* 2015
Etableringsanmälningar
40 720
38 613 36 949 32 245 29 241

Ändringar i företagsuppgifter och
sammanslutningars uppgifter
150 899 145 149 126 883 117 696 93 268
Anmälningar om förmånstagare
22 384
00
0
0

Ändringar av adress- och kontaktuppgifter

61 123 53 776 47 870 44 081 38 093
Ansökningar om LEI-nummer
3 5976 85614 473291323
Ändringar i LEI-nummer
917475624231

Upphörda företag och sammanslutningar

15 552 15 763 15 030 14 859 13 710

Avregistrerade företag och
sammanslutningar

20 940 20 005
15 481 29 678 1125

Bokslut

242 935 231 902 221 121 216 637 209 217

Tillstånd och offentliga stämningar**

4 438 4 182 3 973 3 936 3 628

*) Från och med 2016 omfattar siffrorna även anmälningar från bostadsaktiebolag. Under 2016 behandlades 1 176 etableringsanmälningar och 29 883 ändringsanmälningar som hade lämnats in av bostadsaktiebolag.

**) Tillstånd i anslutning till fusion, delning, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare samt offentliga stämningar vid likvidationer.

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.01.2020