Registrerade och behandlade handelsregisterärenden

Registrerade och behandlade handelsregisterärendena omfattar de anmälningar och ansökningar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har behandlat.

Förutom registrerade anmälningar omfattar siffrorna också andra behandlade anmälningar såsom till exempel anmälningar som har återtagits eller förfallit.

2018 2017 2016* 2015 2014
Etableringsanmälningar
38 613 36 949 32 245 29 241 29 540

Ändringar i företagsuppgifter och
sammanslutningars uppgifter
145149 126883 117 696 93 268 79 930

Ändringar av adress- och kontaktuppgifter

53 776 47 870 44 081 38 093 31 914

Upphörda företag och sammanslutningar

15 763 15 030 14 859 13 710 14 236

Avregistrerade företag och sammanslutningar

20 005
15 481 29 678 1 125 1 137

Bokslu

231902 221121 216 637 209 217 200 162

Tillstånd och offentliga stämningar**

4 182 3 973 3 936 3 628 3 468

*) Från och med 2016 omfattar siffrorna även anmälningar från bostadsaktiebolag. Under 2016 behandlades 1 176 etableringsanmälningar och 29 883 ändringsanmälningar som hade lämnats in av bostadsaktiebolag.

**) Tillstånd i anslutning till fusion, delning, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare samt offentliga stämningar vid likvidationer.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.12.2019