Gå direkt till innehållet
Meny

Registrerade och behandlade handelsregisterärenden

Registrerade och behandlade handelsregisterärenden omfattar de anmälningar och ansökningar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har behandlat.

Förutom registrerade anmälningar omfattar siffrorna också andra behandlade anmälningar såsom till exempel anmälningar som har återtagits eller förfallit.

Ärenden
2022 2021 2020 2019
2018
Etableringsanmälningar
38 910
41 763
39 634
40 720 38 613
Ändringar i företagsuppgifter och
sammanslutningars uppgifter
152 675
162 362
161 705
150 899 145 149
Anmälningar om förmånstagare 37 088
36 347
128 315
22 384 0
Ändringar av adress- och kontaktuppgifter
77 926
74 064
72 615
61 123
53 776
Ansökningar om LEI-nummer
3 243
4 046
4 111
3 597
6 856
Ändringar i LEI-nummer
774
1 096
774
917
475
Upphörda företag och sammanslutningar
13 177
14 906
15 014
15 552
15 763
Avregistrerade företag och
sammanslutningar
2 792
11 545
19 564
20 940
20 005
Bokslut
269 241
264 750
265 141
242 935
231 902
Tillstånd och offentliga stämningar
4 511
4 975
4 664
4 438
4 182
Totalt 600 337
615 854
711 537
563 032
516 721

Tillstånd och offentliga stämningar

Tillstånd i anslutning till fusion, delning, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare samt offentliga stämningar vid likvidationer.

Utskriftsversion Uppdaterad 14.02.2023