Antal registrerade nya företag i handelsregistret efter företagsform

Företagsform 2019 2018 2017 20162015
Aktiebolag
1810014700
13848 1358412625
Andelslag
142178
169 214230
Bostadsaktiebolag
10601128
1182 1151869
Bostadsrättsförening
0 0 1 0 1
Enskild näringsidkare
1758118850
17838 1452713671
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering 0 0 1 0 0
Filial till utländsk näringsidkare
105130
128 112101
Ideell förening
4948
30 4227
Kommanditbolag
424502
559 610673
Publikt aktiebolag
31
4 6 1
Stiftelse
12
5 1 2
Ömsesidigt fastighetsaktiebolag
429
Ömsesidigt försäkringsbolag
0 0 0 0 0
Öppet bolag 319397
451 509550
Sammanlagt 38213 35936
34216 3075628749
Utskriftsversion
Uppdaterad 03.01.2020