Gå direkt till innehållet
Meny

Nedläggningsanmälan till handelsregistret efter enskild näringsidkares död

Om näringsverksamheten har avslutats efter näringsidkarens död, lämna in en nedläggningsanmälan till handelsregistret på pappersblankett Y6. Det är inte möjligt att lämna in anmälan för ett dödsbo i e-tjänsten på ytj.fi.

När ska jag anmäla och vad kostar anmälan?

Anmäl nedläggningen utan dröjsmål. Anmälan är avgiftsfri.

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y6 undertecknas av en delägare i dödsboet eller av en person som delägaren har befullmäktigat. Skriv i anslutning till underteckningen att undertecknaren är delägare i näringsidkares dödsbo.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original. I regel behövs inga andra bilagor till anmälan.

Om ett oskiftat dödsbo har registrerats i handelsregistret som näringsverksamhetens övertagare, ska samtliga delägare i dödsboet eller en person de har befullmäktigat underteckna blankett Y6. Om blanketten undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga fullmakten till anmälan.

Hur lämnar jag in anmälan?

Använd blankett Y6 för din anmälan. Läs först våra anvisningar för hur du fyller i anmälan.Öppnas i en ny flik

Öppna blankett Y6 (pdf, 0.3 MB).


Utskriftsversion Uppdaterad 14.08.2023