Elektronisk underskrift i handelsregisteranmälningar

Du kan lämna in ofta använda handelsregisteranmälningar för vanligaste företagsformer i e-tjänsten på ytj.fi. En del av anmälningarna ska tills vidare lämnas in på pappersblankett.

Elektroniskt undertecknade dokument som bilagor till handelsregisteranmälningar

I vissa fall godkänner handelsregistret elektroniskt undertecknade dokument som bilagor till handelsregisteranmälningar. Exempel på dessa är

  • bolagsstämmoprotokoll och styrelseprotokoll
  • aktiebolags avtal om bolagsbildning vid pappersanmälningar
  • fullmakter som bemyndigar att underteckna blanketter vid pappersanmälningar
  • försäkringar och intyg som lämnas in på handelsregistrets bilageblankett
  • situationer där bokslut och verksamhetsberättelser lämnas in direkt till handelsregistret, efter vilket PRS kontrollerar underskriften och godkänner den elektroniska underskriften.

Det ska tydligt framgå av utskriften att dokumentet har undertecknats. Dessutom ska utskriften tydligt ange namnet på det använda systemet. I samband med handelsregistrets rådgivning kan vi inte förutse en enstaka underskriftsmetods registrerbarhet. Ärendet avgörs först efter att vi har börjat handlägga anmälan.

Vissa bilagor måste du skicka till handelsregistret i original. Dessa är till exempel aktiebolags avtal om bolagsbildning, fusionsplaner för kombinationsfusioner, delningsplaner och avtal om ändring av bolagsform. Om ett dokument som ska lämnas in i original har undertecknats elektroniskt, går det också att skicka en skannad bild (pdf) av dokumentet i stället för originaldokumentet. Det ska tydligt framgå av bilden att dokumentet har undertecknats. Dessutom ska bilden tydligt ange namnet på det använda systemet.

Anmälningsblanketter i pappersform till handelsregistret

Y-blanketter kan inte undertecknas elektroniskt. Skicka dina undertecknade Y-blanketter i pappersform med bilagor till Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 HELSINGFORS

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.10.2021