Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om ändring av adress- och kontaktuppgifter på pappersblankett

De adress- och kontaktuppgifter som företaget anmäler till handelsregistret är offentliga och tillgängliga bland annat i företagssökningen på ytj.fi.

Det är gratis att anmäla ändringar av adress- och kontaktuppgifter via e-tjänsten på ytj.fi och på pappersblankett. Gå till anvisningen Hur lämnar jag in en ändringsanmälan via e-tjänsten på ytj.fi?

Använd följande blanketter för din anmälan:

Blanketten kan också undertecknas av en person som någon av de ovannämnda personerna har befullmäktigat. Om den befullmäktigade personen undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Gå till anvisningen Gör en separat adressanmälan till Posten.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.07.2023