Pappersblanketter

Om möjligt lämna in din nedläggningsanmälan för enskild näringsidkare (företagare med firma) i e-tjänsten på ytj.fi. Det är snabbare än att använda pappersblankett. Läs mer om den elektroniska nedläggningsanmälan för enskild näringsidkare (föreragare med firma).

Hur anmäler jag?

Anmäl nedläggningen utan dröjsmål. Anmälan är gratis.

Pappersblanketten ska undertecknas av näringsidkaren eller en person som han eller hon har bemyndigat. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriva ut blankett Y6.

Öppna: Blankett Y6 (pdf).

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.11.2020