Nedläggningsanmälan för enskild näringsidkare (företagare med firma)

Patent- och registerstyrelsen (PRS) inför uppgifterna i nedläggningsanmälan i handelsregistret. Samtidigt upphör registreringsskyddet för företagsnamnet.

Om du startar som företagare med firma på nytt, använder du samma FO-nummer som tidigare.

Vad ska jag göra före nedläggningsanmälan?

Kontrollera i PRS informationstjänst Virre om ditt företag har företagsinteckningar. Gå till informationstjänsten Virre.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Vad gör jag om företaget har företagsinteckningar?

Du måste ordna företagsinteckningarna på något av följande sätt för att kunna lämna in en nedläggningsanmälan:

Hur anmäler jag?

Anmäl nedläggningen utan dröjsmål. Anmälan är gratis.

Lämna in din nedläggningsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och dessutom ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).


Om du lämnar in en nedläggningsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.11.2020