Gå direkt till innehållet
Meny

Namnalternativ för granskning

Du kan ange högst tre namnalternativ för PRS granskning. Genom att ange flera namnalternativ kan du påskynda handläggningen av din anmälan.

Om det första namnalternativet inte är registrerbart, granskar vi de andra namnalternativen i den ordning som de anges i anmälan.

När det gäller anmälningar av enskilda näringsidkare, registrerar PRS direkt det första registrerbara namnalternativet. Detsamma gäller anmälningar av aktiebolag, andelslag, öppna bolag och kommanditbolag, om möjligheten till flera namnalternativ har godkänts med stöd av avtalet om bolagsbildning, bolagsavtalet eller ett bolagsstämmoprotokoll.

I ovan nämnda fall meddelar vi inte separat om det finns hinder för registrering av något av namnen.

Hur anmäler jag namnalternativ på pappersblankett?

Om du gör din anmälan på pappersblankett, anmäl dina namnalternativ så här:

  • etableringsanmälan: på första sidan av anmälningsblanketten i fältet "Företagets namn"
  • ändrings- eller nedläggningsanmälan: på andra sidan av blanketten i fältet "Tilläggsuppgifter".

Du kan också bifoga till din anmälan en fritt formulerad begäran som gäller rangordning av namnalternativen, till exempel: "Om firman inte är registrerbar, bes handelsregistret att granska namnalternativen i följande rangordning:".

Om du vill komplettera eller korrigera din anmälan, anmäl namnalternativen på rättelseblanketten. Gå till rättelseblanketten.

Vad händer vid registreringshinder?

PRS skickar en rättelseuppmaning till företaget om

  • det finns ett registreringshinder för det föreslagna namnet
  • inga namnalternativ har anmälts
  • namnalternativen saknas i bolagsavtalet eller bolagsordningen.

Om namnalternativen har anmälts utan att de godkänts av ett relevant organ genom till exempel bolagsstämmans, andelslagsstämmans eller bolagsmännens beslut, begär PRS genom en rättelseuppmaning företaget att skicka in det relevanta beslutet. Därefter kan företaget välja det granskade namnet som firma eller besluta om nya namnalternativ.

Använd rättelseblanketten för att anmäla nya namnalternativ, och bifoga till din anmälan beslutet om namnändringen. Gå till rättelseblanketten.

Efter detta utför PRS en slutgiltig namngranskning. Den nya firman får namnskydd först när den har anmälts för registrering och beslutet om namnändring har skickats in till handelsregistret.

Du kan på förhand kontrollera om det finns hinder för att registrera dina namnalternativ. På så sätt kan du påskynda handläggningen av din anmälan hos PRS. Läs mer om hur du kan kontrollera dina namnalternativ innan du anmäler.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.11.2020