Gå direkt till innehållet
Valikko

Anmäl fel i LEI-uppgifterna för ett företag eller en sammanslutning

Meddela oss om du tycker att det finns fel i ett LEI-nummer som vi utfärdat till ett företag eller en sammanslutning eller i de tillhörande uppgifterna. Så kan du för din del säkerställa att den information som finns i vårt LEI-register är korrekt.

Gör så här

Kontrollera först att det är vi (Patent- och registerstyrelsen, PRS) som har utfärdat LEI-numret.

De LEI-nummer som vi utfärdat visas i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företagssökning på ytj.fi. Sök på företagets eller sammanslutningens FO-nummer eller namn. Klicka på FO-numret i sökresultatet för att se företagets uppgifter. LEI-uppgifterna visas i företagets eller sammanslutningens uppgifter under FO-nummerhistorien. Gå till företagssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Om det är vi som har utfärdat LEI-numret, skicka ett e-postmeddelande till LEI@prh.fi.

Ange åtminstone följande uppgifter i ditt meddelande:

  • ditt namn
  • LEI-numret eller FO-numret för det företag eller den sammanslutning som ärendet gäller
  • det LEI-nummer som du tycker är felaktigt, eller annan felaktig eller bristfällig uppgift som gäller LEI-numret och som du vill anmäla till oss.

Vi handlägger din anmälan så snart som möjligt.

Hur uppdaterar jag uppgifterna för mitt företag eller min sammanslutning?

Om uppgifterna för ditt företag eller din sammanslutning är föråldrade eller bristfälliga, uppdatera dem i vår LEI-tjänst. Gå till våra anvisningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 20.06.2019