Gå direkt till innehållet
Meny

Hur kan jag överföra hanteringen av mitt LEI-nummer till en annan LEI-utfärdare?

Du kan ansöka om överföring av hanteringen av ett LEI-nummer från en LEI-utfärdare till en annan, till exempel överföring till PRS av hanteringen av ett LEI-nummer som har registrerats på annat håll. Ansök om överföring hos den LEI-utfärdare till vilken du vill att hanteringen ska överföras.

Hur ansöker jag om överföring av hanteringen till PRS?

1. Fyll i en ansökan på nätet i av vår LEI-tjänst. Läs våra anvisningar om hur ansökan ska lämnas in.

I din ansökan ska du ange ditt företags eller din sammanslutnings namn och LEI-nummer samt uppgifter om den organisation som utfärdat LEI-numret. De LEI-nummer som du behöver hittar du genom att söka på företagets eller sammanslutningens namn på webbplatsen för Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Gå till söktjänsten LEI Search.Öppnas i en ny flik

På samma gång ska du godkänna PRS tjänsteavtal och användningsvillkor. Se tjänsteavtalet och användningsvillkoren.

Ange namnet på och rollen för den person som undertecknar ansökan (till exempel ansvarsperson i bolaget). Läs mer om vem kan underteckna LEI-ansökan.

2. Skriv ut och underteckna ansökan och skicka den till oss

  • antingen per e-post till LEI(at)prh.fi
  • eller per post till
    Patent- och registerstyrelsen
    LEI-registret
    00091 PRH.

Vad kostar det?

Överföring i sig är gratis, men i samband med överföring till PRS tar vi ut en årsavgift för de följande 12 månaderna.

Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 18.12.2023