Gå direkt till innehållet
Valikko

Prislista över granskningar och informationssökningar inom mönsterrätt fr.o.m. 1 januari 2020

Granskningsresultaten och -rapporterna levereras per post som normalt brev. Faktura skickas separat.

Förfrågningar angående betalning

Kontakta gärna vår rådgivning. Se kontaktinformationÖppnas i en ny flik.

Avgifterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut som har fattats med stöd av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Moms 24 % ingår i dessa företagsekonomiska avgifter.

Avgifter i anslutning till förgranskning av mönster

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Grundavgift 65,00 15,60 80,60
Tilläggsavgift för varje klass (också subklass) 33,00 7,92 40,92

Andra avgifter

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Intyg för den förteckning över ombud som EUIPO upprätthåller (artikel 78.5 i förordningen om gemenskapsformgivning nr 6/2002) 50,00 12,00 62,00
Konsultation/timme 75,00 18,00 93,00
Separata tjänster i anslutning till mönsterrätt/timme 52,00 12,48 64,48
Intyg som grundar sig på mönsterfiler 18,00 4,32 22,32
Uppföljningar och bevakningar enligt offert

Tilläggsavgifter för leverans och fakturering (moms % enligt produkt)

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris(€)
Leveransavgift 5,50 1,32 6,82
Faktureringsavgift 6,50 1,56 8,06
Utskriftsversion Uppdaterad 22.04.2020