Gå direkt till innehållet
Meny

Ombudsexamensresultat 2020

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd fastställde ombudsexamensresultaten vid sitt möte den 18 december 2020. Resultaten är följande:

  • Den gemensamma delen: godkända 14, underkända 1
  • Patenträtt: godkända 10, underkända 8
  • Varumärkesrätt: godkända 8, underkända 1
  • Mönsterrätt: godkända 0, underkända 1

Nio personer avlade både den gemensamma delen och delområdet inom industriellt rättsskydd med godkänt resultat. Dessutom kompletterade nio personer sin tidigare prestation genom att avlägga en del av den saknade examen.

Nämnden skickade den 8 januari 2021 ett brev om examensresultatet till de personer som deltog i examensprovet. Uppgifterna om provprestationerna lämnas endast ut till den berörda personen.

Den som är missnöjd med beslutet får skriftligt begära omprövning hos nämnden såsom avses i anvisningen om hur man begär omprövning. Vi har bifogat anvisningen till våra beslut om underkännande.

Läs mer om examen.

Frågorna i examensprovet 2020 samt bedömningsgrunderna på våra webbsidor på finska.

Utskriftsversion Uppdaterad 11.03.2021