Gå direkt till innehållet
Meny

Skydda din uppfinning

Om du vill utnyttja din idé och uppfinning på ett effektivt sätt, är det oftast bäst att skydda den med medel som har fastställts i lagstiftningen. Syftet med patent är att offentliggöra kunskap om uppfinningar. Som ersättning för offentliggörandet ger patentet uppfinnaren ensamrätt till uppfinningen för en begränsad tid.

Det kan löna sig att hålla din uppfinning hemlig om produktens sannolika livslängd på marknaden är kort. Sådana uppfinningar är till exempel leksaker och modefenomen. Att receptet på Coca-Cola hålls hemligt baserar sig däremot på tanken att det är svårt att kopiera denna produkt.

I värsta fall kan hemlighållandet emellertid hindra dig från att utnyttja din produkt kommersiellt. Det är dessutom möjligt att någon annan får en likadan idé, och slutresultatet kan bli att produkten enligt din idé patenteras. Att hålla en idé hemlig fungerar därför endast i vissa fall.

Fördelar med patentering och lönsamhet

Patent gäller ofta nya tekniska lösningar som kan kräva mycket utvecklingsarbete. Till exempel utveckling av läkemedel är mycket dyrt och deras livslängd på marknaden är ofta lång. Då är det klokt att investera i patent. När du funderar på patentering ska du beräkna hur mycket uppfinningen kommer att inbringa och jämföra det med kostnaderna för patentering.

Patentering kan erbjuda dig fördelar på många olika områden:

 1. Marknadsföring
  Patentet har betydelse med tanke på marknadsföringen eftersom det ger din produkt "en innovativ stämpel", som i och för sig kan öka värdet på produkten.
 2. Företagets värde
  Patent används som en faktor när värdet på företag fastställs.
 3. Investerares intresse
  Kapitalinvesterare brukar inte investera i företag som saknar en tydlig strategi för patentering.
 4. Inkomstkälla
  Licensavgifter kan utgöra en viktig inkomstkälla för ditt företag.
 5. Strategisk fördel
  Patent utgör en avsevärd del av företagets IPR-strategi, som dessutom omfattar andra skyddsformer såsom mönsterskydd och varumärke.

Välj en lämplig skyddsform

Du kan också få skydd för utseendet på en produkt eller på en del av den (mönsterskydd) eller för kännetecknet för en produkt som företaget tillverkar (varumärke). Lagstadgad rätt till ett litterärt eller konstnärligt verk gäller utan separat ansökan (upphovsrätt).

Våra patentexperter svarar gärna på frågor om hur du kan skydda din uppfinning. Till exempel:

 • Skulle mönsterskydd vara lämpligare för min idé än patent?
 • Vad skulle ett eventuellt patent skydda om det exempelvis är svårt att härleda tillverkningsförfarandet ur den färdiga produkten?
 • Hur mycket kommer patentering att kosta?
 • I vilket fall är nyttighetsmodell en lämpligare skyddsform än patent?


Utskriftsversion Uppdaterad 07.06.2019