Gå direkt till innehållet
Meny

Avgifter för tilläggsskydd (SPC)

Avgifterna är myndighetsavgifter och inte momspliktiga.

Tjänst Pris (€)
Ansökningsavgift 500,00
Ansökningsavgift för förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd 500,00
Årsavgift för varje påbörjat år 900,00
Publiceringsavgift för anmälan om tillverkningsundantag 100,00
Återupptagningsavgift
- första gången 70,00
- övriga gånger 140,00

Se också övriga avgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 21.04.2020