Gå direkt till innehållet
Meny

Årsavgifter för patentansökningar och patent

För att hålla en inlämnad ansökan eller ett beviljat patent i kraft måste du betala årsavgifter. Årsavgiften förfaller till betalning årligen den sista dagen i den månad som motsvarar ingivningsdagen för ansökan. Du måste betala årsavgiften för första gången i början av det tredje betalningsåret. Om du inte betalar avgiften senast på förfallodagen, kan du ännu betala den förhöjd med 20 procent inom de sex följande månaderna. Du får betala årsavgiften tidigast sex månader före förfallodagen.

Exempel: Ingivningsdagen för ansökan är i februari 2019. Årsavgiften förfaller till betalning för första gången den sista dagen i februari 2021 (3:e året). Du kan ännu betala årsavgiften med förhöjt belopp den sista dagen i augusti.

Avgifterna är myndighetsavgifter och inte momspliktiga.

Årsavgifter

En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften enligt 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom. i patentlagen ska betalas förhöjd med 20 procent.

Avgiftsår Pris (€) Förhöjt pris (€)
1 året 0,00 0,00
2 året 0,00 0,00
3 året 135,00 162,00
4 året 160,00 192,00
5 året 210,00 252,00
6 året 240,00 288,00
7 året 270,00 324,00
8 året 320,00 384,00
9 året 375,00 450,00
10 året 430,00 516,00
11 året 480,00 576,00
12 året 535,00 642,00
13 året 590,00 708,00
14 året 640,00 768,00
15 året 700,00 840,00
16 året 750,00 900,00
17 året 800,00 960,00
18 året 860,00 1032,00
19 året 910,00 1092,00
20 året 965,00 1158,00

Referensnummer och andra uppgifter om avgifter som förfaller till betalning inom de kommande sex månaderna, hittar du i vår Patentinformationstjänst genom att söka på patent- eller ansökningsnummer. I vår Patentinformationstjänst hittar du också uppgifter om årsavgifter för europeiska patent som validerats i Finland. Årsavgifter som förfaller till betalning för europeiska patent visas i Patentinformationstjänst först efter att vi kungjort det europeiska patentet.

Gå till Patentinformationstjänst.Öppnas i en ny flik

Klicka på sökresultatet för att komma till sidan "Uppgifter om ansökan". Nertill på sidan hittar du "Kommande avgifter inom de närmaste sex månaderna" och en länk till Betalningstjänsten för patent.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024