Gå direkt till innehållet
Meny

Patent Prosecution Highway (PPH)


Patent Prosecution Highway (PPH) är ett avtal mellan patentmyndigheter vilket erbjuder patentsökande ett snabbare och effektivare alternativ för att vid en annan patentmyndighet få ett patent utifrån en ansökan som motsvarar en första ansökan. Vi har slutit PPH-avtal med ett antal patentverk. I PPH ingår även informationsutbyte mellan patentverken, vilket minskar dubbelt granskningsarbete och höjer patentens kvalitet.

Du kan på basis av din finländska ansökan be om påskyndad handläggning av en likalydande ansökan vid en annan myndighet, när PRS har ansett att kraven i din finländska ansökan är godtagbara. På motsvarande sätt kan du be om snabbare handläggning vid PRS utifrån patentkrav som har ansetts godtagbara av ett annat patentverk. Om PPH-begäran godkänns, handlägger vi ansökan genom påskyndat förfarande ända till slutförandet av processen.

Ståndpunkten av det patentverk som granskade den första ansökan binder inte det patentverk som behandlar ansökan senare, eftersom båda myndigheterna alltid fattar sina beslut självständigt. Vid PRS grundar sig granskningen av patentansökningar på de finländska författningarna patentlagen, -förordningen och -bestämmelserna samt på anvisningarna för handläggning av patentansökningar. Det att du utnyttjar PPH ökar dock sannolikheten att ansökan som följer den första blir godkänd. Antalet förelägganden som utfärdas under handläggningen brukar också minska, varför PPH utöver tid i allmänhet även sparar kostnader.

Grundförutsättningar för PPH-begäran

1. Ansökan som du lämnar in till en andra myndighet (Office of Second Filing, OSF / Office of Later Examination, OLE) måste vara beroende av ansökan till den första myndigheten (Office of First Filing, OFF/ Office of Earlier Examination, OEE). En OFF/OEE-ansökan kan till exempel vara en prioritetsansökan för en OSF/OLE-ansökan.

2. OFF/OEE-ansökan måste ha åtminstone ett krav som beskriver en uppfinning som den första myndigheten har ansett vara patenterbar.

3. Samtliga krav i en OSF/OLE-ansökan motsvarar de krav som i en OFF/OEE-ansökan har bedömts att beskriva en patenterbar uppfinning.

Närmare anvisningar om att ge in en PPH-begäran hittar du i de avtalsspecifika anvisningarna.

Schemat nedan beskriver kort PPH-processen.

Vanliga frågor

Vad kostar en PPH-begäran?

PPH-begäran är normalt kostnadsfri. Patentmyndigheterna i Korea tar undantagsvis ut en handläggningsavgift för PPH-begäran.

När kan jag lämna in PPH-begäran?

Du kan ge in en PPH-begäran när som helst under handläggningen av din ansökan. Om din prioritetsansökan omfattar krav som har ansetts godtagbara kan du lämna in en PPH-begäran redan då du ger in din fortsättningsansökan. Patentverken följer sin egen praxis i fråga om den dag då begäran senast ska lämnas in. I allmänhet ska begäran göras innan den andra myndigheten har inlett sin granskning. Kontrollera därför alltid anvisningarna på respektive myndighets webbplats. Du kan lämna in en PPH-begäran som berör en ansökan som är under handläggning vid PRS, och vi har inte ännu har gett ett slutgiltigt beslut, dvs. godtagit eller avslagit, ansökan.

Korrigeringar i begäran

Några myndigheter accepterar varken korrigeringar i en PPH-begäran eller tillägg till de bifogade handlingarna. Kontrollera alltid anvisningarna på respektive myndighets webbplats. De flesta patentverken tillåter att du kompletterar din begäran åtminstone en gång. Vid PRS får du komplettera begäran så många gånger som det är nödvändigt.


Ytterligare information

Vår rådgivning hjälper dig med ytterligare information och mera detaljerade anvisningar.

Statistik, anvisningar och annan information om PPH hittar du på japanska patentverkets PPH-sidor.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 30.07.2020