Gå direkt till innehållet
Meny

PPH-begäran (request)

PPH-begäran ges in direkt till den myndighet som ska handlägga den ansökan som du vill påskynda. För begäran ska du ha:

 1. ansökan (som du vill påskynda) motsvarande din första ansökan (till exempel en fortsättningsansökan med prioritet)
 2. blanketten för begäran och den tillhörande motsvarighetstabellen för patentkrav
 3. patentkraven som har bedömts att vara godtagbara för patentering av uppfinningen och vid behov en översättning av dem
 4. beslutet där den första granskande myndigheten anger att kraven är godtagbara
 5. kopior av de anförda publikationerna.

I flesta fall kan du be den andra myndigheten att hämta bilagorna enligt punkterna 3-5 direkt från elektroniska databaser. Blanketten och motsvarighetstabellen för kraven får du i allmänhet från det patentverks webbplats dit du ska lämna in din PPH-begäran. Kontrollera alltid i respektive myndighets anvisningar vilka handlingar du ska bifoga.

Observera att alla patentverk accepterar PPH-handlingarna på engelska. Be därför att din finländska ansökan handläggs på engelska, varvid du inte behöver översätta PRS beslut för PPH-begäran

PPH-begäran till PRS

PPH-begäran ges in till PRS på en engelskspråkig blankett (även om ansökan kommer att handläggas på finska eller svenska):

PPH-blankett (pdf, 0.2 MB)


De bilagor som behövs för begäran listas på blanketten, och du kan välja om du bifogar handlingskopiorna eller om du ber PRS hämta handlingarna från databaser.

Du kan spara, fylla i och skicka blanketten och bilagorna till PRS på samma sätt som alla andra ansökningshandlingar (per post eller genom att använda eOLF).

Du kan lämna in en PPH-begäran när som helst under handläggningen, om PRS inte ännu har gett sitt slutgiltiga beslut om ansökan. Om din begäran inte godtas direkt, meddelar vi om detta i ett brev, och du kan komplettera begäran vid behov. Efter att PPH-begäran har godkänts, handlägger vi ansökan genom påskyndat förfarande ända till slutförandet av processen.

Innan ansökan kan fortsätta till teknisk granskning går den igenom vår formella prövning. Sökanden ska också lämna in till PRS de handlingar som krävs i den formella prövningen.

PPH-begäran som gäller PRS ansökan när den första granskande myndighetens ansökan ännu inte är offentlig

Om sökanden vill att en ansökan med en PPH-begäran ska handläggas innan den första granskade ansökan som ligger till grund för PPH-begäran är offentlig, ska också ett prioritetsintyg lämnas in till PRS (om prioritetsansökan är på ett annat språk, gärna också de första sidorna av prioritetsintyget översatta till svenska, finska eller engelska). Lämna in prioritetsintygen för alla ansökningar från vilka prioritet begärs trots att PPH-begäran grundar sig på bara en av dem (till exempel ett eventuellt prioritetsintyg för en internationell ansökan ska lämnas in trots att en ISA-granskning ligger till grund för PPH-begäran). Ansökan tas inte upp till PPH-handläggning innan prioriteten har kontrollerats och registrerats.

Om sökanden inte lämnar in något eventuellt prioritetsintyg för en internationell ansökan i förväg, fortsätter ansökan till PPH-handläggning efter att den begärda prioriteten har kontrollerats i databasen Patentscope efter att ansökan blivit offentligt.

Om PPH-begäran grundar sig på prioritet från en nationell ansökan, ska prioritetsintyget lämnas in inom 16 månader från ansökans prioritetsdag (PatF 11 §). Ansökan fortsätter till PPH-handläggning efter att prioritetsintyget har kommit in och prioriteten har kontrollerats och registrerats.

Patent- och registerstyrelsens PPH-avtal och anvisningar

I tabellen nedan visas de patentverk som PRS har ingått ett PPH-avtal med samt närmare avtalsspecifika anvisningar för att lämna in en PPH-begäran.

Med undantag av pilotprojekten gäller avtalen tills vidare.

Avtalsslutande myddighet och avtalstyper Ge in PPH-begäran till en avtalsslutande myndighet Ge in PPH-begäran till PRS
IPO-CZ, Tjeckien
PPH
IPO-CZ Guideline for FI Filers (pdf, 0,17 Mb)

Närmare information om PPH-processen vid tjeckiska patentverket
FI Guideline for CZ Filers (pdf, 0,13 Mb)
CNIPA, Kina
PPH och PCT-PPH

CNIPA Guideline for FI filers
Närmare information om PPH-processen vid det kinesiska patentverket
FI Guideline for CN Filers (pdf, 0,18 Mb)

EAPO, Eurasiska patentverket
PPH och PCT-PPH
EAPO Guideline for FI filers
FI Guideline for EAPO filers
DNPI, Uruguay, PPH
pilot 1.10.2022-30.9.2025
DNPI Guideline for FI filers
FI Guideline for DNPI filers
INPI, Brasilien, PPH pilot 1.8.2023-31.7.2028 - FI Guideline for INPI filers (pdf, 527.4 kt)
Global PPH
Se länderna som är med i Global PPH-samarbetet
Se myndighetsspecifika anvisningar i GPPH-portalen. FI Guidelines for GPPH filers

Global PPH

De följande länderna är med i Global PPH-samarbete:

 • APO, Österrike
 • CIPO, Kanada
 • DKPTO, Danmark
 • DPMA, Tyskland
 • ELS, Island
 • EPA, Estland
 • HPO, Ungern
 • ILPO, Israel
 • INAPI, Chile
 • INDECOPI, Peru
 • INPI, Portugal
 • IP Australia, Australia
 • IPONZ, Nya Zeeland
 • IPOS, Singapore
 • JPO, Japan
 • KIPO, Sydkorea
 • NIPO, Norge
 • NPI, Nordic Patent Institute
 • PPO, Polen
 • PRV, Sverige
 • ROSPATENT , Ryssland
 • SIC, Colombia
 • SPTO, Spanien
 • UKIPO, Storbritannien
 • USPTO, USA
 • VPI, Visegrad Patent Institute


Utskriftsversion Uppdaterad 24.08.2023