Gå direkt till innehållet
Valikko

Patentansökningar till PRS månadsvis

månad / år 2017 2018 2019 2020 2021
2022
2023
januari 103 106 81 131 130
104
106
februari 139 138 121 139 138
119
192
mars 152 150 126 137 203
122
159
april 109 126 123 140 145
124
133
maj 135 127 134 148 152 126
163
juni 175 126 157 157 164 156
193
juli 93 78 80 106 69 98 87
augusti 99 88 80 90 94 83 133
september 106 123 123 136 123 138
oktober 126 137 125 164 137 101
november 145 145 123 149 130 122
december 147 143 123 188 177 154
sammanlagt 1529 1487 1396 1685
1662
1447
1166
Utskriftsversion Uppdaterad 06.09.2023