Patentansökningar till PRS månadsvis

månad / år 2015 2016 2017 201820192020
januari 102 85 103 10681131
februari 95 125 139 138121139
mars 129 141 152 150126137
april 128 139 109 126123140
maj 110 115 135 127134148
juni 153 113 175 126157157
juli 85 75 93 7880106
augusti 69 73 99 888090
september 94 105 106 123123
oktober 125 111 126 137125
november 142 118 145 145123
december 184 168 147 143123
sammanlagt 1416 1368 1529 148713961048
Arkiv: Patentansökningar till PRS årsvis
Utskriftsversion
Uppdaterad 08.09.2020