Gå direkt till innehållet
Meny

Patentansökningar till PRS månadsvis

månad / år 2018 2019 2020 2021
2022
2023 2024
januari 106 81 131 130
104
106
110
februari 138 121 139 138
119
192
mars 150 126 137 203
122
159
april 126 123 140 145
124
133
maj 127 134 148 152 126
163
juni 126 157 157 164 156
193
juli 78 80 106 69 98 87
augusti 88 80 90 94 83 133
september 123 123 136 123 138
140
oktober 137 125 164 137 101
152
november 145 123 149 130 122
137
december 143 123 188 177 154
150
sammanlagt 1487 1396 1685
1662
1447
1745
110
Utskriftsversion Uppdaterad 06.02.2024