Gå direkt till innehållet
Meny

Patentansökningar till PRS teknikområdesvis

Statistiken innehåller till PRS inlämnade nationella ansökningar om patent som ska gälla i Finland. Ansökningarna är sorterade efter ansökningsår.

Ansökningarna har delats in i olika teknikområden enligt det internationella patentklassificeringssystemet (IPC) utifrån den patentklass som först finns antecknad i ansökan. Teknikindelningen baserar sig på en standard fastställd av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).


2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chemistry - Basic materials chemistry 53 44 47 66 56 62
Chemistry - Biotechnology 23 25 27 24 13 14
Chemistry - Chemical engineering 45 44 61 60 48 63
Chemistry - Environmental technology 44 50 34 40 32 38
Chemistry - Food chemistry 16 16 19 33 24 22
Chemistry - Macromolecular chemistry, polymers 20 25 19 38 33 40
Chemistry - Materials, metallurgy 16 19 25 16 22 34
Chemistry - Micro-structural and nano-technology 4 8 4 11 4 4
Chemistry - Organic fine chemistry 13 6 23 17 15 14
Chemistry - Pharmaceuticals 13 12 20 19 6 11
Chemistry - Surface technology, coating 18 26 22 27 19 24
Electrical engineering - Audio-visual technology 49 41 45 58 42 39
Electrical engineering - Basic communication processes 3 5 16 9 9 10
Electrical engineering - Computer technology 79 53 58 76 76 106
Electrical engineering - Digital communication 50 78 174 199 201 281
Electrical engineering - Electrical machinery, apparatus, energy 75 60 46 53 52 62
Electrical engineering - IT methods for management 22 22 26 28 19 22
Electrical engineering - Semiconductors 10 12 15 21 8 19
Electrical engineering - Telecommunications 30 18 77 61 61 92
Instruments - Analysis of biological materials 14 7 16 24 17 4
Instruments - Control 14 25 26 30 22 21
Instruments - Measurement 80 90 100 86 83 104
Instruments - Medical technology 88 68 88 81 72 79
Instruments - Optics 20 16 20 22 11 21
Mechanical engineering - Engines, pumps, turbines 37 37 31 29 31 36
Mechanical engineering - Handling 65 61 52 48 42 41
Mechanical engineering - Machine tools 40 29 22 35 27 22
Mechanical engineering - Mechanical elements 44 42 25 28 21 17
Mechanical engineering - Other special machines 88 85 79 72 79 91
Mechanical engineering - Textile and paper machines 49 55 77 72 72 67
Mechanical engineering - Thermal processes and apparatus 57 47 66 32 37 35
Mechanical engineering - Transport 83 70 80 77 62 71
Other fields - Civil engineering 143 107 135 99 82 102
Other fields - Furniture, games 68 54 59 43 32 53
Other fields - Other consumer goods 13 28 37 17 16 14
sammanlagt 1496 1395 1684 1660 1447 1735

Teknikområdesvis statistik över internationella patentansökningar som lämnats in av finländare är tillgänglig i WIPOs tjänst, där ansökningarna är sorterade efter publiceringsår. Gå till tjänsten WIPO IP Statistics Data CenterÖppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 19.01.2024