Patentansökningar till PRS teknikområdesvis

Statistiken innehåller till PRS inlämnade nationella ansökningar om patent som ska gälla i Finland. Ansökningarna är sorterade efter ansökningsår.

Ansökningarna har delats in i olika teknikområden enligt det internationella patentklassificeringssystemet (IPC) utifrån den patentklass som först finns antecknad i ansökan. Teknikindelningen baserar sig på en standard fastställd av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO). Standarden finns på WIPOs webbplats (Excel-fil).

2013 2014 2015 2016201720182019
Electrical engineering - Electrical machinery, apparatus, energy 86 75 69 55647358
Electrical engineering - Audio-visual technology 32 18 23 39705447
Electrical engineering - Telecommunications 21 28 11 16133019
Electrical engineering - Digital communication 65 31 24 29304679
Electrical engineering - Basic communication processes 7 10 8 7515
Electrical engineering - Computer technology 45 52 47 34577959
Electrical engineering - IT methods for management 39 30 15 23172324
Electrical engineering - Semiconductors 10 7 7 12221315
Instruments - Optics 10 10 9 8322314
Instruments - Measurement 115 80 79 82758690
Instruments - Analysis of biological materials 9 9 11 11200
Instruments - Control 14 19 15 25352429
Instruments - Medical technology 82 57 45 61738556
Chemistry - Organic fine chemistry 10 16 17 1115116
Chemistry - Biotechnology 32 17 28 25232523
Chemistry - Pharmaceuticals 29 23 14 15202216
Chemistry - Macromolecular chemistry, polymers 27 26 24 18141928
Chemistry - Food chemistry 19 13 14 11201417
Chemistry - Basic materials chemistry 41 28 23 44455045
Chemistry - Materials, metallurgy 57 30 26 28241516
Chemistry - Surface technology, coating 31 24 19 25282130
Chemistry - Micro-structural and nano-technology 5 7 5 47510
Chemistry - Chemical engineering 81 79 83 64565361
Chemistry - Environmental technology 64 54 35 38463740
Mechanical engineering - Handling 88 76 62 70815763
Mechanical engineering - Machine tools 36 43 43 47513827
Mechanical engineering - Engines, pumps, turbines 73 73 52 42483936
Mechanical engineering - Textile and paper machines 59 66 64 41525552
Mechanical engineering - Other special machines 88 71 74 70848085
Mechanical engineering - Thermal processes and apparatus 70 75 74 74545142
Mechanical engineering - Mechanical elements 49 53 45 45454242
Mechanical engineering - Transport 71 75 74 62719071
Other fields - Furniture, games 69 73 91 53786853
Other fields - Other consumer goods 26 28 26 17241327
Other fields - Civil engineering 177 167 160 160145143110
sammanlagt 1737 1543 1416 1366152614851395

Teknikområdesvis statistik över internationella patentansökningar som lämnats in av finländare är tillgänglig i WIPOs tjänst, där ansökningarna är sorterade efter publiceringsår. Gå till tjänsten WIPO IP Statistics Data Center.

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.05.2020