Patentansökningar till PRS teknikområdesvis

Statistiken innehåller till PRS inlämnade nationella ansökningar om patent som ska gälla i Finland. Ansökningarna är sorterade efter ansökningsår.

Ansökningarna har delats in i olika teknikområden enligt det internationella patentklassificeringssystemet (IPC) utifrån den patentklass som först finns antecknad i ansökan. Teknikindelningen baserar sig på en standard fastställd av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO). Standarden finns på WIPOs webbplats (Excel-fil).


201320142015201620172018
2019
Electrical engineering - Electrical machinery, apparatus, energy 867569 556473
58
Electrical engineering - Audio-visual technology
321823 397054
47
Electrical engineering - Telecommunications
212811 161330
19
Electrical engineering - Digital communication
653124 293046
79
Electrical engineering - Basic communication processes
7108 751
5
Electrical engineering - Computer technology
455247 345779
59
Electrical engineering - IT methods for management
393015 231723
24
Electrical engineering - Semiconductors
1077 122213
15
Instruments - Optics
10109 83223
14
Instruments - Measurement
1158079 827586
90
Instruments - Analysis of biological materials
9911 1120
0
Instruments - Control
141915 253524
29
Instruments - Medical technology
825745 617385
56
Chemistry - Organic fine chemistry
101617 111511
6
Chemistry - Biotechnology
3217 28 252325
23
Chemistry - Pharmaceuticals
29 23 14 152022
16
Chemistry - Macromolecular chemistry, polymers
27 26 24 181419
28
Chemistry - Food chemistry
19 13 14 112014
17
Chemistry - Basic materials chemistry
41 28 23 444550
45
Chemistry - Materials, metallurgy 57 30 26 282415
16
Chemistry - Surface technology, coating 31 24 19 252821
30
Chemistry - Micro-structural and nano-technology 5 7 5 475
10
Chemistry - Chemical engineering 81 79 83 645653
61
Chemistry - Environmental technology 64 54 35 384637
40
Mechanical engineering - Handling 88 76 62 708157
63
Mechanical engineering - Machine tools 36 43 43 475138
27
Mechanical engineering - Engines, pumps, turbines 73 73 52 424839
36
Mechanical engineering - Textile and paper machines 59 66 64 415255
52
Mechanical engineering - Other special machines 88 71 74 708480
85
Mechanical engineering - Thermal processes and apparatus 70 75 74 745451
42
Mechanical engineering - Mechanical elements 49 53 45 454542
42
Mechanical engineering - Transport 71 75 74 627190
71
Other fields - Furniture, games 69 73 91 537868
53
Other fields - Other consumer goods 26 28 26 172413
27
Other fields - Civil engineering 177 167 160 160145143
110
sammanlagt 1737 1543 1416 136615261485
1395

Teknikområdesvis statistik över internationella patentansökningar som lämnats in av finländare är tillgänglig i WIPOs tjänst, där ansökningarna är sorterade efter publiceringsår. Gå till tjänsten WIPO IP Statistics Data Center.

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.01.2020