Patentansökningar till PRS teknikområdesvis

Statistiken innehåller till PRS inlämnade nationella ansökningar om patent som ska gälla i Finland. Ansökningarna är sorterade efter ansökningsår.

Ansökningarna har delats in i olika teknikområden enligt det internationella patentklassificeringssystemet (IPC) utifrån den patentklass som först finns antecknad i ansökan. Teknikindelningen baserar sig på en standard fastställd av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO). Standarden finns på WIPOs webbplats (Excel-fil).

2013 2014 2015 20162017201820192020
Electrical engineering - Electrical machinery, apparatus, energy 86 75 69 5564735851
Electrical engineering - Audio-visual technology 32 18 23 3970544753
Electrical engineering - Telecommunications 21 28 11 1613301974
Electrical engineering - Digital communication 65 31 24 29304679183
Electrical engineering - Basic communication processes 7 10 8 751514
Electrical engineering - Computer technology 45 52 47 3457795972
Electrical engineering - IT methods for management 39 30 15 2317232416
Electrical engineering - Semiconductors 10 7 7 1222131517
Instruments - Optics 10 10 9 832231420
Instruments - Measurement 115 80 79 82758690129
Instruments - Analysis of biological materials 9 9 11 112000
Instruments - Control 14 19 15 2535242929
Instruments - Medical technology 82 57 45 6173855673
Chemistry - Organic fine chemistry 10 16 17 111511614
Chemistry - Biotechnology 32 17 28 2523252323
Chemistry - Pharmaceuticals 29 23 14 1520221633
Chemistry - Macromolecular chemistry, polymers 27 26 24 1814192829
Chemistry - Food chemistry 19 13 14 1120141718
Chemistry - Basic materials chemistry 41 28 23 4445504549
Chemistry - Materials, metallurgy 57 30 26 2824151625
Chemistry - Surface technology, coating 31 24 19 2528213025
Chemistry - Micro-structural and nano-technology 5 7 5 475106
Chemistry - Chemical engineering 81 79 83 6456536165
Chemistry - Environmental technology 64 54 35 3846374025
Mechanical engineering - Handling 88 76 62 7081576352
Mechanical engineering - Machine tools 36 43 43 4751382718
Mechanical engineering - Engines, pumps, turbines 73 73 52 4248393633
Mechanical engineering - Textile and paper machines 59 66 64 4152555267
Mechanical engineering - Other special machines 88 71 74 7084808583
Mechanical engineering - Thermal processes and apparatus 70 75 74 7454514256
Mechanical engineering - Mechanical elements 49 53 45 4545424226
Mechanical engineering - Transport 71 75 74 6271907181
Other fields - Furniture, games 69 73 91 5378685358
Other fields - Other consumer goods 26 28 26 1724132737
Other fields - Civil engineering 177 167 160 160145143110133
sammanlagt 1737 1543 1416 13661526148513951684

Teknikområdesvis statistik över internationella patentansökningar som lämnats in av finländare är tillgänglig i WIPOs tjänst, där ansökningarna är sorterade efter publiceringsår. Gå till tjänsten WIPO IP Statistics Data Center.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.01.2021