Gå direkt till innehållet
Meny

Patentansökningar till PRS teknikområdesvis

Statistiken innehåller till PRS inlämnade nationella ansökningar om patent som ska gälla i Finland. Ansökningarna är sorterade efter ansökningsår.

Ansökningarna har delats in i olika teknikområden enligt det internationella patentklassificeringssystemet (IPC) utifrån den patentklass som först finns antecknad i ansökan. Teknikindelningen baserar sig på en standard fastställd av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).

2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021
2022
Electrical engineering - Electrical machinery, apparatus, energy 69 55 64 73 58 51
53
46
Electrical engineering - Audio-visual technology 23 39 70 54 47 53
68 65
Electrical engineering - Telecommunications 11 16 13 30 19 74
61 58
Electrical engineering - Digital communication 24 29 30 46 79 183
199 206
Electrical engineering - Basic communication processes 8 7 5 1 5 14
8 9
Electrical engineering - Computer technology 47 34 57 79 59 72
80 71
Electrical engineering - IT methods for management 15 23 17 23 24 16
30
17
Electrical engineering - Semiconductors 7 12 22 13 15 17
30 12
Instruments - Optics 9 8 32 23 14 20
21 9
Instruments - Measurement 79 82 75 86 90 129
109 96
Instruments - Analysis of biological materials 11 11 2 0 0 0
0 0
Instruments - Control 15 25 35 24 29 29
26 22
Instruments - Medical technology 45 61 73 85 56 73
63 65
Chemistry - Organic fine chemistry 17 11 15 11 6 14
16 11
Chemistry - Biotechnology 28 25 23 25 23 23
24 12
Chemistry - Pharmaceuticals 14 15 20 22 16 33
34 17
Chemistry - Macromolecular chemistry, polymers 24 18 14 19 28 29
37 33
Chemistry - Food chemistry 14 11 20 14 17 18
33 23
Chemistry - Basic materials chemistry 23 44 45 50 45 49
60 56
Chemistry - Materials, metallurgy 26 28 24 15 16 25
17 23
Chemistry - Surface technology, coating 19 25 28 21 30 25
29 18
Chemistry - Micro-structural and nano-technology 5 4 7 5 10 6
10 4
Chemistry - Chemical engineering 83 64 56 53 61 65
63 63
Chemistry - Environmental technology 35 38 46 37 40 25
38 22
Mechanical engineering - Handling 62 70 81 57 63 52
49 42
Mechanical engineering - Machine tools 43 47 51 38 27 18
35 26
Mechanical engineering - Engines, pumps, turbines 52 42 48 39 36 33
29 31
Mechanical engineering - Textile and paper machines 64 41 52 55 52 67
76 69
Mechanical engineering - Other special machines 74 70 84 80 85 83
68 78
Mechanical engineering - Thermal processes and apparatus 74 74 54 51 42 56
30 40
Mechanical engineering - Mechanical elements 45 45 45 42 42 26
26 21
Mechanical engineering - Transport 74 62 71 90 71 81
76 61
Other fields - Furniture, games 91 53 78 68 53 58
41 27
Other fields - Other consumer goods 26 17 24 13 27 37
18 12
Other fields - Civil engineering 160 160 145 143 110 133
104 82
sammanlagt 1416 1366 1526 1485 1395 1684
1660 1447

Teknikområdesvis statistik över internationella patentansökningar som lämnats in av finländare är tillgänglig i WIPOs tjänst, där ansökningarna är sorterade efter publiceringsår. Gå till tjänsten WIPO IP Statistics Data CenterÖppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 20.01.2023