Statistik över patentansökningar och patent

2003200420052006200720082009201020112012 2013 2014 201520162017
Nationella
patentansökningar
21872220205920182015194719331833177418271737 1545 141613681529
Finländska sökande 19902011183018131804179918051731165017041597 1422 128912601391
Internationella patentansökningar (PCT)
PRS tagit emot 9971006105610151029 94311651182123013581265 1112 1005969980
PRS / ISA (PRS undersökt nyhet) 427643721660871917926980 800593 480441505
PRS / IPEA (PRS bedömt patenterbarhet) 412214915513011812310793 105 767075
Beviljade patent (sammanlagt) 24022075175710599219981055923841835 711 786 931815704
Finländska sökande 125411791128713616730713717718698 636 690 812710594
Upphörda patent 331307385375424489489521535550500 538 529280164
Patent i kraft i Finland
Beviljade av PRS 186011823417846170761460414168134011221611119103729455 8606 821778187689
Beviljade av EPO 1336217825216252626929918328593389334406360033757138336 39584 402684116042626
Ansökningar som finländare lämnat in i andra länder / ämbetsverk
PCT-ansökningar (sammanlagt)
149716761893184620092214212321382075 2312 2095 181515921524
Till EPO 145215671487168420041754141316241552 18541894 2182199318201818
Till USPTO 193520962032238324442621261027722551 27602869310232193085
Till JPO (Japan) 334453535567585575340413319 367362385353407
Till SIPO (Kina) 5988178518989739798971089964 10691039 116510411007
Till KIPO (Korea) 551536575393387334 273312 331273283
Till UKIPO (Storbritannien) 7880 67 73 5052 72 173 166110117

Nationella patentansökningar

Nationella ansökningar = patentansökningar som har lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Finländska sökande = patentansökningar som har kommit in till PRS där sökanden är finländare

Internationella patentansökningar (PCT)

PCT-fas I (ISA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för nyhetsgranskning vid PRS

PCT-fas II (IPEA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för förberedande patenterbarhetsprövning vid PRS

Beviljade patent

Beviljade patent (sammanlagt) = patent beviljade av PRS

Finländska sökande = patent beviljade av PRS, där sökanden är finländare

Upphörda = patent beviljade av PRS, som har upphört året i fråga (det har gått 20 år)

Patent i kraft i Finland

Beviljade av PRS = patent beviljade av PRS, som är i kraft vid årets slut

Beviljade av EPO = patent beviljade av det europeiska patentverket (EPO), som har validerats i Finland och är i kraft vid årets slut vid PRS

OBS! Finland anslöt sig till den europeiska patentkonventionen den 1 mars 1996, och efter det har EPO kunnat bevilja patent som gäller Finland. De patent som EPO beviljar är inte i kraft i Finland utan vidare, utan de måste valideras (sättas i kraft) i Finland efter att EPO har beviljat patentet. För valideringen krävs att en översättning av patentet ges in och att en publiceringsavgift betalas.

Ansökningar som finländare har lämnat in i andra länder

PCT-ansökningar = totala antalet PCT-ansökningar som har lämnats in av finländska sökande, se PCT Yearly Review på www.wipo.int/ipstats/en.

Till EPO (sammanlagt) = antalet europeiska ansökningar som har lämnats in av finländska sökande, se EPO:s årsberättelser på www.epo.org.

Till USPTO = antalet ansökningar till patentverket i USA, se www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/appl_yr.pdf.

Till JPO = antalet ansökningar till patentverket i Japan, se årsberättelserna på www.jpo.go.jp/index_e/reference_room.html.

Till SIPO = antalet ansökningar till patentverket i Kina, se Statistics på www.sipo.gov.cn/sipo_English.

Till KIPO = antalet ansökningar till patentverket i Korea, se årsberättelserna på www.kipo.go.kr/en.

Till UKIPO = antalet ansökningar till patentverket i Storbritannien, se www.ipo.gov.uk/about/whatwedo/ourpublications/ourpublications-review.htm .

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.04.2018