Årsstatistik för patentansökningar och patent

200120022003200420052006200720082009201020112012 2013 2014 2015
Nationella ansökningar 2660236921872220205920182015194719331833177418271737 1545 1416
Finländska sökande 2390216219902011183018131804179918051731165017041597 1422 1289
Internationella patentansökningar (PCT)
PRS tagit emot 115610619971006105610151029 94311651182123013581265 1112 1005
PRS / ISA (PRS undersökt uppfinningens nyhet) 427643721660871917926980 800593 480
PRS / IPEA (PRS bedömt uppfinningens patenterbarhet) 412214915513011812310793 105 76
Beviljade patent (totalt) 2047205624022075175710599219981055923841835 711 786 931
Finländska sökande 10921092125411791128713616730713717718698 636 690 812
Upphörda 295334331307385375424489489521535550500 538 529
Patent i kraft i Finland
Beviljade av PRS 1904319110186011823417846170761460414168134011221611119103729455 8606 8217
Beviljade av EPO 78081336217825216252626929918328593389334406360033757138336 39584 40268
Medellivslängd (år)
Beviljade av PRS 11,511,511,611,611,511,511,411,411,311,311,611,511,6 11,7 11,7
Beviljade av EPO 5,15,76,26,77,27,78,28,79,39,710,210,510,9 11,2 11,5
Ansökningar som finländare har lämnat in i andra länder
PCT-ansökningar 16231762149716761893184620092214212321382075 2312 2095 18151592
Till EPO 15461599145215671487168420041754141316241552 18541895 21822000
Till USPTO 18401811193520962032238324442621261027722551 2760286931023219
Till JPO (Japan) 547461334453535567585575340413319 367362385
Till SIPO (Kina) 4755965988178518989739798971089964 10691039 11651041
Till KIPO (Korea) 551536575393387334 273312 331273
Till UKIPO (Storbritannien) 7880 67 73 5052 72 173 166110

Nationella patentansökningar

Nationella ansökningar = patentansökningar som har lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Finländska sökande = patentansökningar som har kommit in till PRS där sökanden är finländare

Internationella patentansökningar (PCT)

PCT-fas I (ISA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för nyhetsgranskning vid PRS

PCT-fas II (IPEA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för förberedande patenterbarhetsprövning vid PRS

Beviljade patent

Beviljade patent (totalt) = patent beviljade av PRS

Finländska sökande = patent beviljade av PRS där sökanden är finländare

Upphörda = patent beviljade av PRS som har upphört året i fråga

Patent i kraft i Finland

Beviljade av PRS = patent beviljade av PRS som är i kraft vid årets slut

Beviljade av EPO = patent beviljade av det europeiska patentverket (EPO) som har sätts i kraft i Finland och är i kraft vid årets slut vid PRS

OBS! Finland anslöt sig till den europeiska patentkonventionen den 1 mars 1996, och efter det har EPO kunnat bevilja patent som gäller Finland. De patent som EPO beviljar är inte i kraft i Finland utan vidare, utan de måste valideras (sättas i kraft) i Finland efter att EPO har beviljat patentet. För valideringen krävs att en översättning av patentet ges in och att en publiceringsavgift betalas.

Medellivslängd (år)

Beviljade av PRS = medellivslängden för patent som har beviljats av PRS

Beviljade av EPO = medellivslängden för patent som har beviljats av EPO och har sätts i kraft i Finland

Ansökningar som finländare har lämnat in i andra länder

PCT-ansökningar = totala antalet PCT-ansökningar som har lämnats in av finländska sökande, se PCT Yearly Review på www.wipo.int/ipstats/en.

Till EPO (totalt) = antalet europeiska ansökningar som har lämnats in av finländska sökande, se EPO:s årsberättelser på www.epo.org.

Till USPTO = antalet ansökningar till patentverket i USA, se www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/appl_yr.pdf.

Till JPO = antalet ansökningar till patentverket i Japan, se årsberättelserna på www.jpo.go.jp/index_e/reference_room.html.

Till SIPO = antalet ansökningar till patentverket i Kina, se Statistics på www.sipo.gov.cn/sipo_English.

Till KIPO = antalet ansökningar till patentverket i Korea, se årsberättelserna på www.kipo.go.kr/en.

Till UKIPO = antalet ansökningar till patentverket i Storbritannien, se www.ipo.gov.uk/about/whatwedo/ourpublications/ourpublications-review.htm .