Årsstatistik för patentansökningar och patent

Patentansökningar 2000200120022003200420052006200720082009201020112012 2013 2014
Nationella ansökningar
2903
2660
2369
2187
2220
2059
2018
2015
1947
1933
1833
1774
1827
1737 1545
Finländska sökande
2579
2390
2162
1990
2011
1830
1813
1804
1799
1805
1731
1650
1704
1597 1422
Internationella patentansökningar (PCT)

PRS tagit emot
1165
1156
1061
997
1006
1056
1015
1029
9431165
1182
1230
1358
1265 1112
PRS / ISA (PRS undersökt uppfinningens nyhet)

427
643
721
660
871
917
926
980
800593
PRS / IPEA (PRS bedömt uppfinningens patenterbarhet)

4
122
149
155
130
118
123
107
93 105
Beviljade patent (totalt)
1939
2047
2056
2402
2075
1757
1059
921
998
1055
923
841
835
711 786
Finländska sökande 999
1092
1092
1254
1179
1128
713
616
730
713
717
718
698
636 690
Upphörda
281
295
334
331
307
385
375
424
489
489
521
535
550
500 538
Patent i kraft i Finland

Beviljade av PRS
19377
19043
19110
18601
18234
17846
17076
14604
14168
13401
12216
11119
10372
9455 8606
Beviljade av EPO


7808
13362
17825
21625
26269
29918
32859
33893
34406
36003
37571
38336 39584
Medellivslängd (år)

Beviljade av PRS
11,5
11,5
11,5
11,6
11,6
11,5
11,5
11,4
11,4
11,3
11,3
11,6
11,5
11,6 11,7
Beviljade av EPO 4,4
5,1
5,7
6,2
6,7
7,2
7,7
8,2
8,7
9,3
9,7
10,2
10,5
10,9 11,2
Ansökningar som finländare har lämnat in i andra länder

PCT-ansökningar
1437
1623
1762
1497
1676
1893
1846
2009
2214
2123
2138
2075
2312
2095 1815
Till EPO
1223
1546
1599
1452
1567
1487
1684
2004
1754
1413
1624
1552
1854
1895 2193
Till USPTO
1530
1840
1811
1935
2096
2032
2383
2444
2621
2610
2772
2551
2760
2869
Till JPO (Japan)
561
547
461
334
453
535
567
585
575
340
413
319
367
362
Till SIPO (Kina)
378
475
596
598
817
851
898
973
979
897
1089
964
1069
1039 1165
Till KIPO (Korea)


551
536
575
393
387
334
273
312 331
Till UKIPO (Storbritannien) 7880 67 73 5052 72 173 166

Nationella patentansökningar

Nationella ansökningar = patentansökningar som har lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Finländska sökande = patentansökningar som har kommit in till PRS där sökanden är finländare

Internationella patentansökningar (PCT)

PCT-fas I (ISA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för nyhetsgranskning vid PRS

PCT-fas II (IPEA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för förberedande patenterbarhetsprövning vid PRS

Beviljade patent

Beviljade patent (totalt) = patent beviljade av PRS

Finländska sökande = patent beviljade av PRS där sökanden är finländare

Upphörda = patent beviljade av PRS som har upphört året i fråga

Patent i kraft i Finland

Beviljade av PRS = patent beviljade av PRS som är i kraft vid årets slut

Beviljade av EPO = patent beviljade av det europeiska patentverket (EPO) som har sätts i kraft i Finland och är i kraft vid årets slut vid PRS

OBS! Finland anslöt sig till den europeiska patentkonventionen den 1 mars 1996, och efter det har EPO kunnat bevilja patent som gäller Finland. De patent som EPO beviljar är inte i kraft i Finland utan vidare, utan de måste valideras (sättas i kraft) i Finland efter att EPO har beviljat patentet. För valideringen krävs att en översättning av patentet ges in och att en publiceringsavgift betalas.

Medellivslängd (år)

Beviljade av PRS = medellivslängden för patent som har beviljats av PRS

Beviljade av EPO = medellivslängden för patent som har beviljats av EPO och har sätts i kraft i Finland

Ansökningar som finländare har lämnat in i andra länder

PCT-ansökningar = totala antalet PCT-ansökningar som har lämnats in av finländska sökande, se PCT Yearly Review på www.wipo.int/ipstats/en.

Till EPO (totalt) = antalet europeiska ansökningar som har lämnats in av finländska sökande, se EPO:s årsberättelser på www.epo.org.

Till USPTO = antalet ansökningar till patentverket i USA, se www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/appl_yr.pdf.

Till JPO = antalet ansökningar till patentverket i Japan, se årsberättelserna på www.jpo.go.jp/index_e/reference_room.html.

Till SIPO = antalet ansökningar till patentverket i Kina, se Statistics på www.sipo.gov.cn/sipo_English.

Till KIPO = antalet ansökningar till patentverket i Korea, se årsberättelserna på www.kipo.go.kr/en.

Till UKIPO = antalet ansökningar till patentverket i Storbritannien, se www.ipo.gov.uk/about/whatwedo/ourpublications/ourpublications-review.htm .