Statistik över patentansökningar och patent

Nationella patentansökningar

Nationella ansökningar = patentansökningar som har lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Finländska sökande = patentansökningar som har kommit in till PRS där sökanden är finländare

2004 2005 2006 2007200820092010201120122013201420152016201720182019
Nationella patentansökningar 2220 2059 2018 2015194719331833177418271737154514161368152914871396
Finländska sökande 2011 1830 1813 1804179918051731165017041597142212891260139113871322

Internationella patentansökningar (PCT)

PCT-fas I (ISA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för nyhetsgranskning vid PRS

PCT-fas II (IPEA) = PCT-ansökningar som har varit föremål för förberedande patenterbarhetsprövning vid PRS

2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
PRS tagit emot 1006 1056 1015 102994311651182123013581265111210059699801007958
PRS / ISA (PRS undersökt nyhet) 427 643 721660871917926980800593480441505498485
PRS / IPEA (PRS bedömt patenterbarhet) 4 122 149155130118123107931057670756357

Beviljade patent

Beviljade patent (sammanlagt) = patent beviljade av PRS

Finländska sökande = patent beviljade av PRS, där sökanden är finländare

Upphörda = patent beviljade av PRS, som har upphört året i fråga (det har gått 20 år)

2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Beviljade patent (sammanlagt) 2075 1757 1059 9219981055923841835711786931815704533505
Finländska sökande 1179 1128 713 616730713717718698636690812710594472453
Upphörda patent 307 385 375 424489489521535550500538529280164263211

Patent i kraft i Finland

Beviljade av PRS = patent beviljade av PRS, som är i kraft vid årets slut

Beviljade av EPO = patent beviljade av det europeiska patentverket (EPO), som har validerats i Finland och är i kraft vid årets slut vid PRS

OBS! Finland anslöt sig till den europeiska patentkonventionen den 1 mars 1996, och efter det har EPO kunnat bevilja patent som gäller Finland. De patent som EPO beviljar är inte i kraft i Finland utan vidare, utan de måste valideras (sättas i kraft) i Finland efter att EPO har beviljat patentet. För valideringen krävs att en översättning av patentet ges in och att en publiceringsavgift betalas.

2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Beviljade av PRS 18234 17846 17076 1460414168134011221611119103729455860682177818768971676842
Beviljade av EPO 17825 21625 26269 29918328593389334406360033757138336395844026841160426264497347659

Ansökningar som finländare lämnat in i andra länder / ämbetsverk

PCT-ansökningar = totala antalet PCT-ansökningar som har lämnats in av finländska sökande. Se statistiken i PCT Yearly Review på WIPO:s webbplats.

Till EPO (sammanlagt) = antalet europeiska ansökningar som har lämnats in av finländska sökande. Se årsberättelserna på EPO:s webbplats.

Till USPTO = antalet ansökningar som har lämnats in till patentverket i USA. Se statistiken på USPTO:s webbplats.

Till JPO = antalet ansökningar som har lämnats in till patentverket i Japan. Se årsberättelserna på JPO:s webbplats.

Till CNIPA = antalet ansökningar som har lämnats in till patentverket i Kina. Se statistiken på CNIPA:s webbplats.

Till KIPO = antalet ansökningar som har lämnats in till patentverket i Korea. Se årsberättelserna på KIPO:s webbplats.

Till UKIPO = antalet ansökningar som har lämnats in till patentverket i Storbritannien. Se webbplatsen för patentverket i Storbritannien.

2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
PCT-ansökningar (sammanlagt) 1676 1893 1846 200922142123213820752312209518151592152416011834
Till EPO 1567 1487 1684 200417541413162415521854189421821993182018181726
Till USPTO 2096 2032 2383 244426212610277225512760286931023219308528722660
Till JPO (Japan) 453 535 567 585575340413319367362385353407425368
Till CNIPA (Kina) 720 752 898 973979902108996410691039116510411007877839
Till KIPO (Korea) 551 536575393387334273312331273283286262
Till UKIPO (Storbritannien) 78 806773505272173166110117124102
Utskriftsversion
Uppdaterad 10.06.2020