Gå direkt till innehållet
Meny

Sökanvisningar för Espacenet

Databasen Worldwide (förvald)

Obs! Den här databasen är den mest användbara för de flesta sökningar, också då det gäller att söka finländska publikationer.

Databasen omfattar identifieringsuppgifter och publikationer från mer än 90 länder. Dessutom finns det mer finländska publikationer i Worldwide än i den finländska databasen.

Databasen omfattar publikationer av första klass dvs. huvudsakligen bara ansökningspublikationer. Utöver motsvarande ansökningspublikationer är endast europeiska patent och US-patent tillgängliga. Databasen kan inte användas för att kontrollera patentkraven i ett beviljat patent eller om patentet är i kraft.

Sökanvisningar

 • använd engelska i benämnings- och sammandragsfälten
 • ersätt de skandinaviska bokstäverna ä, ö och å på följande sätt: ä = ae, ö = oe, å = aa, t.ex. namnet Määttänen ska skrivas Maeaettaenen (ibland också Maattanen)
 • korta av ord endast i slutet med *, t.ex. car* söker endast sådana publikationer där orden car, cars, card, cards osv. används i benämningen eller i sammandraget
 • skriv endast 4 ord i benämningsfältet
 • du kan använda boolean operatorer AND OR NOT i benämningsfältet
 • om du inte lägger till någon boolean operator mellan orden, antar programmet att den ska vara AND
 • du kan söka ordpar genom att sätta anföringstecken runt det, t.ex. "laser writer"
 • sätt synonymer för samma ord inom parentes, och programmet söker först de alternativ som gäller dem och förbinder dem sedan med andra sökord, t.ex. (mail or letter) and (alarm or detect)
 • finländska patent kan du ibland hitta med patentnumret, till exempel fi43381b, ibland måste du skriva in ansökningsnumret i publikationsfältet. Om du inte vet ansökningsnumret, kan du söka det i vår Patentinformationstjänst. Gå till Patentinformationstjänst.Öppnas i en ny flik

Databas FI – finländska publikationer

I databasen FI finns identifieringsuppgifter om enbart de finländska ansökningar som har blivit offentliga från juni 1994 och de patent som senare beviljats på dem. Den innehåller ännu inte alla finländska publikationer.

Sökanvisningar

 • använd finska i benämningsfältet
 • du kan skriva finska namn och ord som innehåller bokstäverna ä, ö och å
 • du kan förkorta ord med tecknet * från vardera ändan, t.ex. *maila* söker sådana ansökningar/patent, där ordet maila ingår någonstans i namnet, t.ex. jääkiekkomailan lapa, salibandymaila osv.
 • du kan skriva 4 ord i benämningsfältet
 • du kan använda boolean operatorer AND OR NOT i benämningsfältet, t.ex. viehe (bete) or uistin (drag) tar fram både beten och drag, puristi* NOT *paperikone* (pres* NOT *pappersmaskin*) tar fram endast pressar (puristimet) men lämnar bort sådana pressar i vilkas namn ordet pappersmaskin förekommer
 • om du inte fyller i någon boolean operator mellan orden, antar programmet att den är AND
 • du kan söka ordpar genom att sätta anföringstecken runt det
 • finländska patent hittar du direkt med patentnumret, t.ex. 109553
Utskriftsversion Uppdaterad 08.02.2023