Gå direkt till innehållet
Valikko

Prislista för bibliotekstjänster

Kopierings- och expeditionsavgifter

Papperskopior ur våra egna samlingar, per publikation

Tuote / Palvelu
Pris i euro inkl. moms 24 %
Kopiering, per beställning 2,00 2,48 per beställning
Kopia, per sida 1,00 1,24
Kopior skickade per fax 1,00 1,24
Kopior, självbetjäning, per sida 0,40 0,50

Kopieförmedling från utlandet

Tuote / Palvelu
Pris i euro inkl. moms 24 %
Grundavgift per land 25,00 31,00

Elektroniska publikationer / utskrifter

Tuote / Palvelu
Pris i euro inkl. moms 24 %
Leverans per e-post / per publikation / per fil
5,00 6,20
Du kan utan avgift spara eller skriva ut publikationer som är tillgängliga
- i tjänsten Espacenet,
- i vår Patentinformationstjänst


Expeditionsavgifter

Tuote / Palvelu
Pris i euro inkl. moms 24 %
Expeditionstillägg 5,50 6,82
Faktureringstillägg 6,50 8,06
Postavgifter tillkommer

Informationssökningar och utredningar

Patentfamiljegranskning + legal status
Pris i euro inkl. moms 24 %
Grundavgift 70,00 86,80
Arbete per timme 70,00 86,80

Informationssökningar


Pris i euro inkl. moms 24 %
Grundavgift 70,00 86,80
Arbete per timme 70,00 86,80
Expeditionsavgift för tjänsten 8,00 9,92

På priserna för informationstjänsterna tillkommer databaskostnader.

Uppföljningar och bevakningar enligt offert

Utskriftsversion Uppdaterad 08.02.2023